Hjem
Det medisinske fakultet

Nobelprisen til Immunologi

Årets Nobelpris belønner forskere som har oppdaget grunnleggende prinsipper for hvordan vårt immunsystem aktiveres. I Bergen foregår det forskning som bygger på disse oppdagelsene.

Nobelkomiteen ved Karolinska Institutet i Stockholm besluttet 3. oktober at Nobelprisen i Fysiologi eller Medisin for 2011 blir delt, med den ene halvparten til Bruce A. Beutler og Jules A. Hoffmann, og den andre halvparten til Ralph M. Steinmann. Beutler og Hoffmann får prisen for sin oppdagelse av aktivering av medfødt immunitet, mens Steinmann får prisen for å ha oppdaget den dendrittiske cellen og betydningen den har for ervervet immunitet. Beklageligvis døde Steinmann 3 dager før pristildelingen ble offentlig. Begge oppdagelsene har revolusjonert immunologien.

Ved Broegelmanns forskningslaboratorium, Gades institutt, forskes det både på medfødt immunitet og på dendrittiske celler, i nært samarbeid med kliniske avdelinger ved Haukeland Universitetssykehus. Denne forskningen har eller har hatt flerårig støtte fra blant annet Broegelmanns legat, Bergens Forskningsstiftelse, Kreftforeningen, Tordis og Fritz C. Riebers legat, Meltzerfondet, Norges forskningsråd og EU. Det fokuseres på den kroniske inflammasjonssykdommen Sjögrens syndrom, og her er forskerne i Bergen blant de ledende i verden. I tillegg forskes det på dendrittiske celler, og hvordan disse kan brukes i behandling mot kreft. Man søker etter ny kunnskap om sykdomsprosesser der medfødt immunitet spiller inn, og på sikt er målet å kunne benytte de dendrittiske cellene som en vaksine.

Man har lenge forsøkt å forstå hvordan immunsystemet kan aktiveres for å forsvare oss mot angrep fra bakterier og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer. Bruce A. Beutler og Jules A. Hoffmann oppdaget reseptorer, eller mottakere, på kroppens celler,  som kan reagere på slike mikroorganismer og aktivere det medfødte immunforsvaret. Dette kan vi kalle den første "forsvarslinjen" i immunsystemet. Ralph M. Steinmann oppdaget de dendrittiske cellene i immunforsvaret og deres unike evne til å aktivere og regulere det ervervede immunforsvaret, eller immunforsvarets andre "forsvarslinje", og kan eliminere mikroorganismer fra kroppen.

Disse oppdagelsene har klargjort hvordan immunsystemets to forsvarslinjer, medfødt og ervervet immunitet, aktiveres. Med dette har vi fått ny kunnskap om sykdommers opphav, og nye muligheter til å utvikle metoder for å forebygge og behandle infeksjoner, kreft og betennelsessykdommer.