Hjem
Det medisinske fakultet

Utlysning innen bioinformatikk

Bergen Medisinske Forskningsstiftelse lyser nå ut midler til 3-årige forskningsprosjekter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søknadsfristen er 7. november

Hovedinnhold

I samarbeid med Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen lyser Bergens medisinske forskningsstiftels med dette ut midler til 3-årige forskningsprosjekter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der tilførsel av kompetanse innen bioinformatikk er avgjørende for gjennomføring av prosjektet, og der rekruttering av personer med denne type kompetanse er en forutsetning for tildeling.

Hele utlysningen finner du på Bergen Medisinske Forskningsstiftelse sine nettsider

Søknaden med nummererte vedlegg sendes som én pdf-fil til post@bmfstiftelse.no innen mandag 7. november 2011.