Hjem
Det medisinske fakultet

Hva skal barnet hete?

Foreslå navn til fakultetets nye signalbygg, og til parken rundt!

Hovedinnhold

De som passerer Årstadveien ser nå det nye odontologibygget reise seg. Fagmiljøet har ventet tålmodig i mange år, men nå nærmer det seg endelig åpning! Studenter, ansatte og pasienter vil endelig kunne ta bygget i bruk ved studiestart i august 2012.

Bygget blir på 15.000 kvadratmeter og er dimensjonert for 286 studenter og rundt 260 ansatte. Daglig vil omtrent 400 pasienter bli behandlet i klinikkene. Bygget omfatter også et kompetansesenter for Hordaland fylkeskommunes offentlige tannhelsetjeneste.

Sør for nybygget frigjøres arealer i og med at Årstadgeilen er lagt om. I dette området blir det anlagt en ny park, som foreløpig har navnet ”Årstadparken”. Parken er nedsenket og blir en forplass til Årstad gård. Med dette grepet knyttes de historiske anleggene i området sammen med det nye som nå vokser frem.


Navnekonkurranse for bygg og park

Det finnes bare tre odontologibygg i Norge, og enda sjeldnere bygges det nye. Byggeprosjektet på Årstadvollen er derfor unikt. Det er heller ikke så ofte UiB får et helt nytt bygg. UiB har en tradisjon for å døpe sine bygg med flotte navn, enten det er et navn som beskriver byggets funksjon, eller et som hedrer viktige fagpersoner, bysbarn eller andre som har vært viktige for området, eller for fagets eller universitetets utvikling.

Det medisinsk-odontologiske fakultet synes det nye odontologibygget fortjener et navn som er like unikt som bygget selv. Derfor inviterer fakultetet nå ansatte, studenter, pasienter og andre interesserte til navnekonkurranse, både for bygget og for parken. Forslagene som velges vil bli premiert med gavekort. Dersom vinnerforslagene har flere forslagsstillere, vil det bli trukket en vinner blant disse.

 

Forslag kan sendes til nyodont@uib.no innen 31.12.2011. Husk å skrive fullt navn under forslaget.

 

Les mer om byggeprosjektet på Statsbygg sine sider