Hjem
Det medisinske fakultet

Organisasjonskart for Det medisinske fakultet

Klikk på et felt for å gå til tilhørende nettside

Hovedinnhold

Organisasjonskart for Det medisinske fakultetFakultetsstyret Dekan Prodekan for forskning Globale samfunnutfordringer Forskningsledelse Visedekan for utdanning Enhet for læring Studieledelsen Visedekan for forskerutdanning Visedekan for innovasjon Fakultetsdirektør Forskningsseksjon Økonomiseksjon HR-seksjon Stab Studieseksjon Klinisk institutt 1 Klinisk institutt 2 Institutt for klinisk odontologi Institutt for biomedisin Institutt for global helse og samfunnsmedisin