Hjem
Det medisinske fakultet
Stipend

Kompetanseutviklingsstipend for hjerte- og karforskere

15. september er søknadsfrister til UNIKARDs kompetanseutviklingsstipend 2014.

Illustrasjonsfoto: Stetoskop og røntgenbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette er en påminnelse om UNIKARDs kompetanseutviklingsstipend for 2014. Søknadsfristen er  15. september.

Kompetanseutviklingsstipend for hjerte- og karforskere. Tre stipender årlig, hvert på inntil 100.000 NOK, til kompetanseutvikling blant hjerte- og karforskere i Norge.


UNIKARD
vil dele ut tre stipender, hvert på inntil 100.000 NOK, i 2014 og 2015 til kandidater med en PhD innen hjerte- og karforskning. Formålet med disse stipendene er å fremme samarbeid og bedre kompetansen innenfor kandidatens forskningsområde. Eksempelvis kan dette knyttes til å lære seg en ny metode eller øke kunnskapene innenfor en metode som allerede er i bruk. Midlene kan også bli brukt til dekning av ekstrautgifter eller forlengelse av et utenlandsopphold. Den nye kunnskapen skal formidles videre til kollegaer for å styrke kompetansen innad i en forskningsgruppe.


Søkeren må ha midlertidig eller fast ansettelse som post doc. eller forsker ved en norsk vitenskapelig institusjon.


Spørsmål kan rettes til Charlotte Björk Ingul, e-mail charlotte.b.ingul@ntnu.no eller telefon 958 05 886.


Mer informasjon om søknadsprosessen og kriterier for bruk av stipendet står på UNIKARDs hjemmesider
: http://www.unikard.org/aktuelt/stipend/