Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Kunngjøring av valg gruppe B til Fakultetsstyret

Valg av medlem og varamedlemmer til fakultetsstyret for perioden 1.8.2014 – 31.07.2015; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B).

Hovedinnhold

Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Her kan du lese valgkunngjøringen og invitasjon til å fremme kandidatforslag.

Election notice and invitation to propose candidates (in english).