Hjem
Det medisinske fakultet
Posisjoneringsmidler

Utlysning av posisjoneringsmidler fra UNIKARD

UNIKARD utlyser posisjoneringsmidler i forkant av de fire regionale helseforetakenes 200 mill. utlysning

Illustrasjonsbilde: Hjerte og stetoskop
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

UNIKARD utlyser posisjoneringsmidler på 200.000 NOK til planlegging og utarbeidelse av inntil fire prosjekter (50.000 NOK per prosjekt) til bruk i søknad til RHF-utlysningen med planlagt søknadsfrist i september.


UNIKARD ønsker med disse midlene å støtte og stimulere samarbeidende forskningsgrupper fra minst tre av de fire regionale helseforetakene til å utarbeide en søknad innenfor hjerte- og karforskning. Midlene bør brukes til samlinger på valgfri plass i Norge, men andre kostnader forbundet med skriving av søknad kan også inngå. UNIKARD dekker reiser, møtelokale og evt. andre nødvendige kostnader.


Maksimalt beløp per prosjekt er 50.000 NOK. UNIKARD kan også være behjelpelig med å administrere møtene.


For spørsmål ta kontakt med:
Charlotte Björk Ingul, mobil 95805886.

Frist for søknad: 9. mai.

Fullstendig informasjon om søknadsprosessen ligger på UNIKARDs hjemmeside.