Hjem
Det medisinske fakultet
Utlysning av midler

Utlysning av midler fra Astri og Edvard Riisøens Legat

Utlysningen er særlig rettet mot forskning innen hjerte-karsykdommer.

Illustrasjonsfoto: Mynter i hjerteformasjon
Tildelinga for denne søknadsrunden frå Astri og Edvard Riisøens legat blei avgjort på styremøtet i juni.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er nå åpnet for å søke om midler fra Astri og Edvard Riisøens Legat til fremme av vitenskapelig forskning.

 

Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning for så vidt angår hjerte-karsykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft, reumatiske lidelser etc.

 

Det er i år mulig å søke om midler som støtte til vitenskapelige reiser.

 

Søknadsskjema finnes på: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=551373.

Søknadsfrist er 2. juni 2014.

 

Ev. spørsmål kan sendes til okonomi@mofa.uib.no.