Hjem
Det medisinske fakultet
Kunngjøring

Kunngjøring av kandidatliste for valg i gruppe B til fakultetsstyret

Valg av representant fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomføres i perioden 22. - 27. mai 2014

Hovedinnhold

I gruppe B og gruppe D (studentene) gjennomføres det valg hvert år til fakultetsstyre og instituttråd. Valget i gruppe B foregår elektronisk og som preferansevalg. Valg av representanter fra gruppe D skjer i valgforsamling, med henholdsvis Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg (MOSU) og fagutvalg som valgforsamling.

Fakultetets valgstyre har godkjent følgende forslag til kandidater i gruppe B til valget:

Tittel

Navn

Institutt

Stipendiat

Hilde Marie Engjom

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Stipendiat

Kathrin Beyer

Institutt for klinisk odontologi

Stipendiat

Margrethe Raspotnig

Klinisk institutt 1

Post doktor

Simon E Nitter Dankel

Klinisk institutt 2

Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter fra gruppe B til fakultetsstyret for perioden 01.08.2014 - 31.07.2015.