Hjem
Det medisinske fakultet
Workshop for undervisere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Vil du lære mer om gruppebasert undervisning og studentaktiviserende læring?

Få idéer til å videreutvikle egen undervisning!

Studenter jobber i gruppe
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker høsten 2014 å tilby alle undervisere et kurs som gir en unik mulighet for å øke kompetansen innen gruppebasert undervisning for studenter. Kurset er en del av  fakultetets tilbud om kompetanseheving på undervisningsfeltet.  

 

Team-basert læring

I forbindelse med ny studieplan i medisin er det et mål at vi skal videreutvikle studentaktiviserende undervisnings- og vurderingsformer, og team-basert læring (TBL) er en form som har skapt interesse også hos oss. Både ved UiO og NTNU tas nå denne undervisningsformen i bruk. 


Dyktig kursledelse

Ressurspersonen som er invitert til Bergen for å holde gruppesamlingene er professor Larry K. Michaelsen fra University of Central Missouri. Han har mangeårig erfaring på dette feltet og har utviklet et kurstilbud som hos oss kan tas i en, to eller tre deler. 


Kursinnhold

Modul 1 er basismodulen, og kan tas uavhengig av de to andre modulene. Modul 2 utfyller innholdet i modul 1. Modul 3 gir mulighet for å arbeide med gruppeopplegg for eget kurs. I følge kursholder gir kursinnholdet idéer og kompetanse som kan brukes direkte i alle typer gruppeundervisning, uavhengig om man aktivt kommer til å bruke team-basert læring (TBL) eller problembasert læring (PBL) senere. For mer informasjon om Team-Based Learning (TBL), se her: www.teambasedlearning.org

Se også en kort beskrivelse av modulene her (pdf).