Hjem
Det medisinske fakultet

Økonomi

Stipendordninger og økonomisk støtte til vaksiner og spesielle forsikringer.

Penger holdt i hånd med bladet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Stipend og lån

Utvekslingsprogrammene Erasmus+ og Nordplus har gunstige stipendordninger, og Lånekassen gir ekstra støtte til reiseutgifter, eventuelle studieavgifter og i noen tilfeller også språkkurs. Du kan lese mer om dette på denne nettsiden.

Se også egen nettside om Erasmustipendet.

Økonomisk støtte

Studenter på bachelor- og profesjonsstudium på Det medisinske fakultet som har fått forhåndsgodkjent studieopphold utenfor Europa, og der det er påkrevd med vaksiner, profylakse og spesielle forsikringer kan også søke om økonomisk støtte til dette fra fakultetet. Her finner du søknadsskjemaet.