Hjem
Det medisinske fakultet

Makroplan Medisin 2015

Endelige rammer for den nye studieplanen i medisin ved MED/UiB

Hovedinnhold

På fakultetsstyremøte 26. november 2014 (sak 89/14) ble det vedtatt rammer for 2. - 6. studieår for den nye studieplanen i medisin, som supplerer tidligere vedtak (5. mars 2014) om rammene for 1. studieår i studieplanen. 

For fullstendig vedtak i saken, se protokoll for fakultetsstyret.

Studieplandokumentet inneholder to hoveddeler (se vedlegg):

  • Makroplan for ny studieplan medisin - Medisin 2015, som beskriver hovedprinsippene og strukturen i den nye studieplanen
  • Oversikt over semestrene i studieplanen, inkl. fag pr. semester

Oversikten over semestrene er revidert i mars 2017, i tråd med detaljplanleggingen som er gjort i semesterstyrene.