Hjem
Det medisinske fakultet
Prisvinnar

Pris for framifrå undervisning til Edvin Schei

Professor Edvin Schei har fått pris på 500 000 kroner for framifrå undervisning innan medisin frå Olav Thon Stiftinga.

Edvin Schei og Trond Viggo Torgersen
Professor Edvin Schei (t.v.) er tildelt Olav Thon stiftinga sin faglege pris på kroner 500 000 for framifrå undervisning innan medisin. Her er han avbilda saman med Trond Viggo Torgersen (t.h.) i samband med tildelinga av Studiekvalitetprisen for 2014.
Foto/ill.:
Sander Fimland

Hovedinnhold

Professor Edvin Schei (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) er tildelt Olav Thon stiftinga sin nasjonale faglege pris for framifrå undervisning innan medisin.

Stiftinga deler i år ut to prisar til forskarar som yter framifrå undervising av studentar innan det matematisk-vitskaplege og medisinske fagområde ved norske lærestader, og det er ein føresetnad for tildelinga at studentane også stiller seg bak forslaget.

Ein pioner

I ei pressemelding grunngjev stiftinga tildelinga med at Schei har vore ein pioner i å introdusere praksis og profesjonsøving tidleg og som ein integrert del av medisinstudiet ved Universitetet i Bergen. Han har bidrege til utviklinga av fyrstesemesterkurset i «Pasientkontakt», og til utviklinga av ei ny mentorordning med profesjonsgrupper der ynge studentar blir rettleia gjennom heile studietida.

Kunnskapsformidling

Som ein del av arbeidet med å formidle kunnskap om pasientkontakt og kommunikasjon mellom lege og pasient, har Schei nyleg gjeve ut boka «Lytt – Legerolle og kommunikasjon». Boka rettar seg mot både medisinstudentar og legar som ynskjer å utvikle seg i sin profesjon. Den tek også for seg legerolla og vil gje meir kunnskap om denne typen kommunikasjon.

Schei mottok prisen torsdag 5. mars.