Hjem
Det medisinske fakultet
Utlysing/Falch 2015

Foreslå forskarar til Falchfondet sine prisar

Det er tid for å nominere kandidatar til Falchførelesinga 2015 og Falchs juniorpris for unge forskarar. Kjenner du nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 1. mars.

Nobelsprisvinnar Françoise Barré-Sinoussi var Falch-førelesar i 2014
Nobelprisvinnar Françoise Barré-Sinoussi var Falchførelesar i 2014.
Foto/ill.:
Jørgen Barth, UiB

Hovedinnhold

Styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap ynskjer nominasjonar til Falchforelesinga 2015 og Falchs juniorpris for unge forskarar. 

Falchs juniorpris er på kr 50.000,- og ramma for tildelinga til Falchførelesinga er på kr 30.000,-.

Foreslå kandidatar

Nedanfor finn du utlysingstekstane med retningsliner og kriterium for framlegg til kandiadatar. Her finn du også informasjon om kven som kan fremja forslag.

 

Send forslag til okonomi@mofa.uib.no. Forslaga blir handsama av styret i Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Frist for begge utlysingane er 1. mars 2015.