Hjem
Det medisinske fakultet
Meltzerfondet

Fekk du pengar frå Meltzer?

Under årets tildeling frå Meltzerfondet blei det delt ut både reisestøtte, prosjektstipend og middel til forskingstermin til forskarar ved fakultetet. Her finn du oversikt over alle tidlelingane.

Illustrasjonsbilete: Årets tildelingar frå Meltzerfondet er offentlege.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ei rekkje tilsette ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er tildelt forskingsmiddel i Meltzerfondet si utdeling for 2015. I alt var det 31 personar som fekk middel til reisestøtte, tre som fekk støtte til forskingstermin, og det blei delt ut seks prosjektstipend.

Her finn du ei fullstendig oversikt over tildelingane (Meltzerfondet sine nettsider).

 

I tillegg gjekk Meltzerprisen for forskingsformidling i år til professor II og barnelege Trond Markestad (Klinisk institutt 2), og forskar Harald Barsnes (Klinisk institutt 2) fekk éin av Meltzerprisane for unge forskarar.

Du kan lese meir om desse tildelingane nedanfor.