Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Kunngjøring av valg for gruppe B til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 2018

Det skal holdes valg for gruppe B til fakultetsstyret. Frist for forslag på medlemmer er satt til fredag 27. april 2018.

Illustrasjonsfoto: Stemmeseddel legges i valgurne.

Ved Det medisinsinske fakultet skal det våren 2018 avholdes valg av medlemmer og varamedlemmer for gruppe B til fakultetsstyret.

Forslagsfristen for medlemmer i guppen fredag 27. april 2018.

Gruppe B:

 

Les hele kunngjøringen her (PDF)
Her finner du også nærmere informasjon om fremming av forslag til kandidater.


Valgperiode: Torsdag 24. mai kl. 09.00 - onsdag 30. mai 2018 kl. 12.00.
 

Valget av medlemmer fra gruppe B til fakultetsstyret vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg jfr. § 9 og 30 i Universitetets valgreglement.

 

Manntall

Her kan du sjekke om du står i manntallet.