Hjem
Det medisinske fakultet

Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger, Personopplysningsloven, trådte i kraft 1. januar 2001.

Personopplysningsloven

Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.


Personopplysningsforskriften
 

Sentrale forskrifter hjemlet i personopplysningsloven