Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Prestisjepris til professor Torvid Kiserud

Professor Torvid Kiserud (Klinisk institutt 2) fikk nylig overrakt en av de høyeste utmerkelsene innen fagfeltet ultralyd i obstetrikk og gynekologi.

Hovedinnhold

Under verdenskongressen for International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, som nylig fant sted i Montreal, fikk professor Torvid Kiserud (Klinisk institutt 2) overrakt Ian Donald Gold Medal. Dette er den høyeste utmerkelsen innen dette fagfeltet.

 

I internasjonal sammenheng omtales gjerne professor Kiserud som "Mr Ductus Venosus", fordi han satte denne foster-shunten på kartet, standardiserte ultralydmetoden, viste det fysiologiske grunnlaget og demonstrerte det store diagnostiske potensialet. Nå er metoden i daglig bruk verden over i forbindelse med morkakesvikt og fostersykdommer.

 

I forlengelsen av denne forskningen, har Kiserud med sine kolleger ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus, og nasjonale og internasjonale nettverk, kartlagt fosterets sirkulasjon, og spesielt vist hvilken viktig rolle fosterets leversirkulasjon har for vekst og utvikling.

 

Studiene har utgått som et samarbeid mellom Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, og er i stigende grad rettet mot fosterutviklingens betydning for helse og sykdom i senere faser av livet.