Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Kreftcellene snakker med friske celler

Forskere ved Universitetet i Bergen har oppdaget at kreftcellene kommuniserer med andre celler på måter som hittil har vært ukjent.

Kreftceller utveksler protein via nanorør mellom to naboceller
CELLEKOMMUNIKASJON: Kreftceller kommuniserer ved å utveksle protein (i rødt, markert med piler) gjennom nanorør (markert med pilehoder). Bildet til høyre er tredimensjonalt.
Foto/ill.:
Burtey et al.

-Vi har funnet ut at dette skjer gjennom fysiske forbindelser, såkalte membranbroer, forteller forsker ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Anne Burtey

 

Studien ble utført på celler fra livmorhalskreft, brystkreft og beinkreft, og kan tyde på at denne kommunikasjonen kan representere et vanlig fenomen innen kreft. Studien kan derfor ha stor betydning for framtidig kreftforskning: Hvis man knekker kodene for kreftcellenes språk kan man kanskje også lettere kneble dem - og lage nye og bedre kreftmedisiner. 

 

Metoden forskerne har utviklet går ut på at de har målt overføring av fluoriserende proteiner mellom celler, som fysisk vandrer gjennom membranbroene fra kreftcellene til de friske cellene. Når dette skjer utløser dette et svar fra de vanlige cellene som sender egne molekyler tilbake til kreftcellene. Denne formen for kommunikasjon skjer i liten grad mellom kroppens normale celler.

 

De nye funnene blir i dag presentert i det internasjonale tidsskriftet the FASEB Journal (The Federation of American Societies for Experimental Biology).

For mer informasjon, kontakt: