Hjem
Det medisinske fakultet
Klinisk praksis

Førsteårsstudenter klare for klinisk praksis

Medisinstudenter på første studieår skal snart ha praksisdager i sykehus. Dette er første gang dette organiseres for førsteårsstudenter ved fakultetet, i forbindelse med den nye studieplanen i medisin.

Studentene gleder seg til å ha praksisdager som førsteårsstudenter.
ENDELIG PRAKSIS! Studentene gleder seg til å ha praksisdager som førsteårsstudenter. Bak fra venstre Victoria Schei, Ragnhild Stokke Lundetræ, Bendik Verlo Nes, Karianne W Gundersen, Maren V. Øymar og Ragnhild Bakke. Foran fra venstre: Nina Sommerfelt-Pettersen og Oda Blø Brune.
Foto/ill.:
Kristin Walter, UiB

For første gang organiseres praksisdager i sykehus for fakultetets medisinstudenter på første studieår. Det skjer 13. og 14. januar, og 160 motiverte studenter fordeles på klinikker ved Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus. I løpet av de to dagene skal studentene observere leger i arbeid og få et første innblikk i deler av helsesystemet. De neste to semestrene skal studentene tilbake til samme avdeling i en hel uke, og så i 3. studieår for to uker. Opplegget er en del av ny studieplan i medisin, som startet opp høsten 2015.

Studentene er veldig forventningsfulle til de to dagene med praksis. Da kullet var samlet til en faglig forberedelse for utplasseringen denne uken var det flere studenter som ville kommentere hvorfor dette er noe de lenge har sett sånn frem til.  De synes det er viktig å få se litt av det de skal gjøre senere i studiet og få det kliniske blikket på det de utdanner seg til. Samtidig er det motiverende i studiehverdagen å se noe utenfor lesesalen og auditoriene.

Studentene stiller til praksisdagene kledd i klinikktøy og med grønne skilt merket «1. års medisinstudent», og som studentene selv sier det: «Det skal bli deilig å få lov til å delta i klinikk første gang uten å ha ansvar!».