Hjem
Det medisinske fakultet
Forskningspresentasjoner

Vinnere av Forskningspresentasjoner 2015

En høytidelig seremoni avsluttet den årlige Forskningspresentasjonen, der unge forskere viser frem forskningen sin med postere og muntlige presentasjoner.

Vinnerene av Forskningspresentasjoner 2015
GLADE VINNERE: Bak fra venstre: Einar Thorsen (veileder og stedfortreder for Bente Frisk, 3. plass posterpresentasjon), Simon Dankel (1. plass muntlig presentasjon) og Johnny Laupsa-Borge (3. plass muntlig presentasjon). Foran fra venstre: Melissa Jørstad (2. plass posterpresentasjon), Grethe Åstrøm Ueland (2. plass samt Folkets favoritt for muntlig presentasjon), Karen Mauland (stedfortreder for Anna Berg, 1. plass posterpresentasjon) og Nina Fålun (stedfortreder for Kjersti Oterhals, vinner av Folkets favoritt for posterpresentasjon).
Foto/ill.:
Foto- og tegneseksjonen, MOF

Hovedinnhold

Den høytidelige vinnerseremonien fant sted i foajeen på Haukeland universitetssykehus, der ph.d.-kandidater og andre unge forskere ved Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2) ved Universitetet i Bergen samt Helse-Bergen, presenterte forskningen sin med postere eller muntlige presentasjoner.

I år var det påmeldt førtito postere og femten muntlige presentasjoner. De tre beste presentasjonene i hver klasse ble premiert av en jury bestående av professorene Karen Rosendahl, August Bakke, Birgitta Åsjø, Hans Peter Marti, Olav Dahl, og forsker Lise B. Gundersen. Juryen la vekt på det vitenskapelige innholdet, men tok også hensyn til utformingen av presentasjonen.


Fornøyde vinnere

Vinneren av de muntlige presentasjonene var Simon Dankel (K2). Han var fornøyd med å få førsteprisen formidlingen av sin forskningen om genetisk innflytelse på energimetabolisme og termogenese. Dankel pekte også på at det internasjonale samarbeidet på denne forskningen var essensielt for suksessen. Grethe Åstrøm Ueland (K2) kom på andreplass for sin presentasjon om hyperkortisolisme. På tredje plass kom Johnny Laupsa-Borge, som har sammenlignet høy-karbo- og lav-karbodietter, og sett på effekten disse diettene har på ulik hjertemetabolisme

Anna Berg (K2) mottok prisen for sin posterpresentasjon om leting etter en ny biomarkør for tidligere å oppdage endometrikreft hos kvinner. Andreplassen gikk til Melissa Davidsen Jørstad (Helse-Bergen), som har sett på en ny metode for detektering av tuberkolose ved bruk av en ny immunhistokjemimetode. Bente Frisk (K2) kom på tredjeplase for sin presentasjon av sin forskning på kols. Hun har sett på oksygenopptak og pustemønster hos pasienter med kols, og sett om dette endrer seg etter fire år.

«Folkets favoritt» ny kategori 

I år var det også innført en ny kategori: «Folkets favoritt», og prisen er basert på antall stemmer. Vinneren av «Folkets favoritt» i kategorien muntlig presentasjon var Grethe Åstrøm Ueland (Helse Bergen). Folkets favoritt i kategorien posterpresentasjon var Kjersti Oterhals, som har studert pasientrapporterte data, symptomer og klinisk forløp hos pasienter med aortastenose.