Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskerutdanning

Internasjonal anerkjennelse av forskerutdanningen ved MOF

Etter en grundig evalueringsprosess har forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) oppnådd internasjonal anerkjennelse. Komiteen har særlig merket seg hvordan forskerutdanningen er tett knyttet til ledende forskning på fakultetets fagfelt.

Forskere ved Centre for Cancer Biomarkers
Foto:
Ingvild Festervoll Melien

Innhold

1. februar kom gladmeldingen om at MOF har oppnådd en såkalt "Orpheus Label in regognition of its excellence in PhD training and its compliance with the ORPHEUS/AMSE/WFME standards for PhD education in Biomedicine and Health Sciences in Europe". Det er organisasjonen ORPHEUS (se faktaboks) som står bak kvalitetsstempelet. 

Prosessen har pågått siden i høst, og fakultetet har gjennom egenrapportering og todagers besøk fra ORPHEUS blitt grundig evaluert. Komiteen har blant annet vurdert MOFs forskningsmiljø, ph.d.-gradens utforming, opptaksprosessen, opplæringsdelen, veiledning, avhandlingen og vurderingsformene som benyttes for tildeling av graden. 

- Et godt opplegg for forskerutdanning er viktig, ikke minst for å holde høy kvalitet på forskningen. Vi må derfor hele tiden være forberedt på å bli sett i kortene, sier Roland Jonsson, leder for programutvalg for forskerutdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Han har i flere år jobbet med og intressert seg for kvalitetskontroll av forskerutdanningen, og vært en pådriver for at fakultetet skulle bli evaluert av eksterne.

Kvalitetsstempelet fra ORPHEUS betyr ikke at fakultetet nå kan hvile på sine laurbær. Roland Jonsson forteller videre at de konkrete rådene som kom i evalueringsrapporten nå skal tas inn i arbeidet med å ytterligere forbedre forskerutdanningen ved MOF, blant annet når det gjelder veilederstøtte og kursutvikling.