Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Skuddårspris til doktorgrader i patologi

Professor Kreybergs pris deles ut på skuddårsdagen til den som har skrevet den beste doktorgradsavhandlingen i patologi de siste fire årene. Denne gang er prisen delt i to, og Elisabeth Wik fra UiB får andreprisen på 100 000 kroner for sin forskning på livmorkreft.

Hovedinnhold

Eirik Sundlisæter fra UiO får førsteprisen for et banebrytende arbeid som kan ha betydning for utvikling av nye legemidler mot autoimmune sykdommer, som leddgikt, sklerodermi og multippel sklerose.

Autoimmune sykdommer er forårsaket av kronisk betennelse i kroppens vev og organer. Dr. Sundlisæter har oppdaget hvordan cellene som kler kroppens blodårer bidrar til denne betennelsen, og han har vist i dyremodeller at manipulering disse cellene kan redusere betennelsen. Dr. Sundlisæter arbeider nå for å utvikle legemidler i behandlingen av autoimmune sykdommer. Arbeidet er utført ved Avdeling for patologi ved Rikshospitalet. Dr. Sundlisæter er i dag postdoktor-stipendiat ved K. G Jebsen Inflammation Research Centre, Avdeling for patologi ved UiO.

 

Elisabeth Wik, som tok doktorgraden ved Klinisk institutt 2, har i sitt doktorarbeid undersøkt genfeil ved livmorkreft. Wiks funn kan vise seg å være viktig for å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient med livmorkreft.

Kreft forårsakes av genfeil i kreftcellene som gjør at de vokser og sprer seg uten kontroll. Genfeilene er forskjellig både mellom ulike krefttyper og fra pasient til pasient innenfor en krefttype. Detaljert kunnskap om den enkeltes pasients kreftsvulst er derfor viktig for å gi så effektiv behandling som mulig. Dr. Wik har studert et stort antall pasienter med livmorkreft. Hun har etablert en ny klassifisering av denne kreft-sykdommen, og hun har funnet mange genfeil som kan være viktig både for prognose og behandling. Dr. Wik arbeider i dag i utdanning i patologi ved Haukeland universitetssykehus og er postdoktor ved ”Centre for Cancer Biomarkers” ved Universitetet i Bergen.

 

Prisene deles ut den 29. februar i Gamle festsal i Domus Academica på Universitetet i Oslo.