Hjem
Det medisinske fakultet
HUS-MOF: Referat fra møter

Felles utdanningsråd 2014

Referat

Referat fra møte 19. desember (pdf)

Referat fra møte 1. oktober (pdf)

Referat fra møte 11. april (pdf)