Hjem
Det medisinske fakultet
NYHET

Miljøfyrtårn på campus Haukeland/Årstadvollen

Tirsdag 19. april ble Det medisinsk-odontologiske fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette inkluderer instituttene, odontologisk universitetsklinikk og fakultetsadministrasjonen.

Logo, miljøfyrtårn
Foto/ill.:
www.miljofyrtarn.no

Sertifiseringen er et ledd i at hele Universitetet i Bergen (UiB) skal bli Miljøfyrtårn våren 2016, som det første av de store universitetene i Norge.

Miljøfyrtårn (www.miljofyrtarn.no) er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er en del av et langvarig arbeid for å bli et mer miljøvennlig og grønt universitet.

For å sertifiseres må UiB oppfylle en rekke krav innen avfall, innkjøp, arbeidsmiljø, transport og energi.  Eksempler på tiltak er å stille strengere miljøkrav ved innkjøp, legge til rette for sykling til jobben, installere automatisk lysstyring i bygninger og å kjøpe inn el-biler ved utskiftinger i bilparken.

Skal vi nå målet er vi vi avhengige av at alle ansatte og studenter ved UiB er med. Det handler om små ting: Som å sortere riktig. Slå av lys eller PC.  Skru ned temperaturen på kontoret. Ta færre utskrifter. Reise mer miljøvennlig til jobb eller møter.  Til sammen utgjør disse små enkelthandlingene en stor forskjell.

Det egentlige Miljøfyrtårnarbeidet begynner nå!