Hjem
Det medisinske fakultet
OSCE-EKSAMEN

Første pilot gjennomført

Torsdag 19. mai ble det for første gang avholdt en pilotgjennomføring av OSCE-eksamen for medisinstudenter ved UiB.

Studenter under OSCE-eksamen
Foto/ill.:
Martha Dahle

Hovedinnhold

Piloteksamen ble gjennomført i SMU- bygget på Haraldsplass sykehus, hvor 18 frivillige tredjeårsstudenter fikk prøve seg på den nye eksamensformen. Åtte stasjoner med ulike tema var forberedt for studentene. Her fikk de møte en rekke ulike kliniske problemstillinger, som hofteundersøkelse, lungeundersøkelse, mageundersøkelse, hjerte- og lungeredning og blodtrykksmåling, i tillegg til to ulike kommunikasjonsposter. Der møtte studentene "pasienter" spilt av dramastudenter fra Høgskolen i Bergen, som simulerte både alkoholproblemer og uønsket graviditet.

Gir studentene god trening i å kommunisere med pasienter

I en OSCE- eksamen skal studentene kommunisere med pasienten slik han eller hun ville gjort med en virkelig pasient, samtidig som sensor skal opplyses om hva studenten tenker å gjøre videre ved å bruke fagutrykk. Slik demonstrerer studenten sine kliniske ferdigheter, både når det kommer til undersøkelsesteknikk, kommunikasjon og teoretisk fagkunnskap. Denne formen for kommunikasjon var også noe av det studentene uttrykte størst usikkerhet ovenfor - skal en kommunisere direkte med pasienten eller rett til sensor.

De ulike stasjonene var fordelt i grupperom og auditorier av ulik størrelse. På gangen sto det en administrativ medarbeider med en stoppeklokke og holdt øye med tiden. Når tiden på stasjonene var over ble det blåst i en dommerfløyte, som ga studentene ett minutt til å forlate sin stasjon og finne frem til den neste.

Til tross for at dette var første gang UiB gjennomførte OSCE-eksamen for medisinstudenter, gikk det aller meste slik en hadde planlagt. Studenter, eksaminatorer og andre involverte hadde god oversikt over hvordan eksamen var organisert, og alt ble gjennomført innen angitt tid.

Mange nye erfaringer

I forkant av denne pilot-eksamenen fikk studentene all informasjon utdelt på forhånd. De visste hvilke stasjoner de skulle gjennom, og hvordan de ville bli vurdert på hver enkelt stasjon. Slik vil det selvsagt ikke bli gjort ved en reell eksamen.

Ved en ordinær eksamen kan det oppleves som stressende å gå inn på en ny og ukjent stasjon, og studentene ba derfor om at sensor informerer dem om hva man skal gjøre med en gang man kommer inn i rommet. De ville også gjerne ha tilbakemelding på egen innsats inne på de ulike stasjonene. Dette var mulig på noen av postene i denne omgang, men vil ikke være mulig å få til i en reell eksamensgjennomføring.

En del administrative erfaringer ble også gjort, noe som nok fører til at enkelte ting må justeres til neste gang. Flere simulanter, og nøyere informasjon til simulantene om hva rollen deres innebærer er ting å ta med seg videre.

Flere pilot-eksamener venter

I den første reelle OSCE-eksamen som skal gjennomføres for medisinstudentene, kan antall kandidater komme opp i så mye som 160. Det vil derfor bli nødvendig med andre og mer egnede lokaler, fortrinnsvis i tilknytning til det nye ferdighetssenteret for studenter som nå er under arbeid.

Det vil videre avholdes to OSCE-eksamener til før den første ordinære eksamensgjennomføringen. Den neste kommer til høsten, og da er det medisinkull 13B som får mulighet til å melde seg som frivillige studenter. I den nye studieplanen Medisin 2015 er det lagt inn en OSCE- eksamen i sjette og tolvte semester, og første ordinære eksamen vil med det avholdes våren 2018, når medisinkull 15 kommer til sitt sjette semester.