Hjem
Det medisinske fakultet
Rapport fra et internasjonalt studentseminar

Ingen kaviteter - utopi?

Universitetet i Bergen har internasjonalisering som en av sine hovedmål: "Ingen blir god uten å sammenligne seg med - og lære - av andre". Det var derfor lutter velvilje da Institutt for Klinisk Odontologi, UiB, som eneste tannlegeutdanning i Norge mottok en invitasjon til et felles nordisk/baltisk seminar for tannlegestudenter i Estland.

Gruppearbeid
Internasjonalt gruppearbeid
Foto/ill.:
Minh Son

Hovedinnhold

Av invitasjonen fremgikk det at 6 studenter, samt en lærer fra hvert land, ville få gratis reise, og opphold den uken seminaret varte. Pengene var skaffet til veie gjennom Nordplus-programmet (i.e. et nettverk tilhørende Nordisk Ministerråd, sammensatt av samarbeidende læresteder i de nordiske og baltiske landene). Samme med deltakerne fra Bergen, deltok derfor studenter og lærere fra tannlegeutdanningene i Vilnius (Litauen), Riga (Latvia) , Tartu (Estland), Malmø (Sverige) og Turku (Finland).

"City of good thoughts"

En uke i april var alle samlet i Tartu - en by som markedsfører seg selv med slagsordet "City of good thoughts". Og når sant skal sies - slik føltes det også. Tartu er Estlands kulturelle og intellektuelle sentrum. Byen er ytterst sjarmerende, og har blant annet et universitet som ble grunnlagt i 1632. Tartu var et knutepunkt på handelsruten mellom Europa og Novogrod i Russland, og den bærer fortsatt preg av sin Hansa-fortid. Særlig fasinerende er gamlebyen som er full av eldre arkitektur, håndverksbedrifter og koselige kafeer.

Populært og aktuelt emne

Temaet for seminaret var A cavity-free future - is it possible? Dette er et populært og aktuelt tema for tiden. Formålet er å ta et felles løft for å bekjempe den globale folkesykdommen karies. Men hvorfor brukes benevnelsen kavitetsfri og ikke kariesfri? Grunnen er at de aller fleste vil få kariøse lesjoner - definert som grader av mineraltap - i løpet av døgnet. Disse vil imidlertid raskt kunne tilhele med adekvate tiltak (plakkfjerning, fluorbehandling, kosttiltak, salivavurdering). Oppstår det derimot en kvaitet som trenger fyllingsterapi, får man gjerne et problem som vil følge vedkommende resten av livet.

Målet er at alle barn i fremtiden skal leve hele livet uten fyllinger i tennene. Vi har nok kunnskap til å bekjempe kavitetsdannelse, men denne kunnskapen må systematiseres og standardiseres internasjonalt- og bringes ut til folket. Seminaret avdekket behovet for nettopp dette: En av studentene kunne fortelle at hennes bror gjennom hele oppveksten hadde antatt at en tann bare hadde 2 flater - bukkalt og okklusalt! Mnge hevdet at vi må bekjempe den såkalte dentale fatalisme for å nå målet om et kavitetsfritt samfunn. Med dette menes at både tannhelsepersonell og befolkning må slutte å tenke på kaviteter som en nødvendig konsekvens av naturlig livsførsel. Med tilpassete tiltak kan nemlig kaviteter unngås!

Fikk flere oppgaver i "hjemmelekse" før seminaret

Studentene hadde fått flere oppgaver i "hjemmelekse" før seminaret som skulle utføres før avreise. Blant annet skulle de forberede en oversikt over tannhelseforholdene i sine respektive land: DMFT-tall, organisering av offentlig og privat tannhelsetjeneste, sosiale støtteordninger etc. Under presentasjonen fremkom det blant annet at litautiske barn hadde mest karies. Det ble diskutert om dette kan skyldes selve organiseringen av tannhelsetjenesten. Litauen ble frigjort fra Sovjetunionen i 1990. I sin liberaliseringsiver (dvs vekk fra statlig kontroll), avsluttet man de regelmessige tannhelsekontrollene av barn, og overlot dette til det private initiativ.

I tillegg skulle studentene skrive et engelsk "essay" om gode ideer for bekjempelse av karies. De norske studentene hadde mange "spreke" forslag - for eksempel "pusseapper" for barn, "pussebusser" for institusjonsbeboere, bruk av helseinformasjon/motivasjon på TV, sukkerrestriksjoner, standardiserte motivasjonsprgoram i barnehager etc.

Holdt åpningsforedraget "Teeth for life"

Professor Gunhild Vesterhus Strand fra Bergen var invitert til å holde åpningsforedraget "Teeth for life". Forelesningen hennes handlet om hvorfor tenner er viktige, sett fra et livskvalitetsperspektiv og fra et generelt helseperspektiv. Dagene var ellers fulle av foredrag fra de forskjellige deltakerlandene. 1. amanuensis/overtannlege TK Vest Mihaela Martinussen fra Norge holdt to spennende forelesninger:

1) Om Salivas rolle i kariesprosessen, og
2) om Etiologi og forekomst av rotkaries.

En usedvanlig interessant forelesning ble presentert av Peter Carlsson fra Sverige. Hanhar børstet tenner på skolebar på Seychellene og i Mosambik. I snart 30 år har han arbeidet for WHO med å studere kariesutviklingen i verden. Direkte fra Geneve ga Carlsson en tankevekkende presentasjon om "the rise and fall of dental caries" rundt om i verden. Der sukkerforbruket øker, øker karies. Men, ikke i Norge og en del andre land. Her har sukkerforbruket økt, samtidig som forekomsten av karies har avtatt. Men vi lærte iallefall at det er mange gode grunner til å karakterisere karies som en livsstilssykdom.

Dagene var ellers fullstappet med presentasjoner, gruppearbeid, ekskursjoner til klinikker og museer, besøk på tannlegehøgskolen og motivasjonsforedrag/ "performance" i internasjonale skoleklasser. I programmet deltok til og med en lys levende hund. Budskapet var at tannpuss på hund kan være en effektiv "icebreaker" for visse pasientgrupper. Og - da det i tillegg var studentfestival i byen, sier det seg selv at de lyse kveldene ble veldig korte.