Hjem
Det medisinske fakultet
PRISUTDELING | FAKULTETETS DAG

Feiret gode resultater

Vitenskapelig ansatte som blir "studenter", formidling i særklasse, eksternfinansiering og UiBs Brüsselkontor. Alt dette og mer til ble dekket på Fakultetets dag 2016.

Denak med prisvinnere Årets priser på fakultetets dag i 2016
Øverst fra venstre: Stian Knappskog (Falchs juniorpris), Nina Langeland (dekan), Frode S. Berven (Falchs juniorpris), Ole Frithjof Norheim (årets publikasjon), Olav Tenstad (undervisningsprisen). Foran fra venstre: Jutta Dierkes (internasjonaliseringsprisen), Cecilie Gjerde (formidlingsprisen), Aurora Martinez (årets forskningsgruppe), Astrid Blystad (studiekvalitetsprisen) og Salwa Suliman (årets ph.d.-arbeid).
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Det er etterhvert blitt en flott tradisjon at Det medisinsk-odontologiske fakultet feirer noen av sine beste resultater helt mot slutten av vårsemesteret. Og selv om junisolen strålte over campus, hadde mange satt av dagen til å høre hva som skulle til for å få fakultetsprisene denne gang. 

I tillegg til å dele ut Falchs juniorpris, holdt rektor Dag Rune Olsen et innlegg om eksternfinansiering. Han vektla hvordan det å søke eksterne kilder ikke bare er noe vi bør gjøre for å få mer penger til forskning, men at det å skrive slike søknader i seg selv kan gjøre forskningen bedre. Han presiserte også at selv om det kan være krevende å jobbe fram en god søknad, har UiB og fakultetene etablert et system for søknadsstøtte som skal gjøre det mulig for forskere med gode ideer å nå opp i den tøffe konkurransen om både EU-midler og finansiering fra andre store finansieringskilder. 

Disse poengene ble fulgt opp av Kristof Vlaeminck, som er leder for UiBs nyetablerte kontor i Brüssel. Dette kontoret er en del av UiBs strategi for å få flere EU-søknader til å lykkes. Vlaeminck understreket at det er viktig å delta på de europeiske arenaene, både for å gjøre seg selv og forskningen sin kjent i Brüssel, men også fordi det er gode muligheter for å være med å påvirke kommende utlysninger i den retning man ønsker.  

 

Forskningsprisene

Årets forsknings- og studiepriser favnet bredt. Prodekan Eyvind Rødahl delte ut forskningsprisene, og sa at arbeidet i år hadde vært vanskelig, fordi det var svære mange gode forslag. Prisen for fremragende forskningsformidling gikk til fjorårets vinner av den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix, ph.d.-kandidat Cecilie Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi. Det er første gang formidlingsprisen går til en ph.d.-kandidat, men Gjerde har etter at hun vant den nasjonale formidlingskonferansen i regi av Forskningsdagene, gjentatte ganger blitt intervjuet i aviser og på TV, og med all tydelighet vist at man kan være en fullblods formidler allerede mens man er forskerutdanningskandidat.

Ole F Norheim fikk på vegne av seg og sine medforfattere prisen for beste publikasjon for artikkelen ”Avoiding 40% of the premature deaths in each country, 2010-30: review of national mortality trends to help quantify the UN sustainable development goal for health” som ble publisert i Lancet, og som fikk stor oppmerksomhet også utenfor forskningsverdenen fordi den foreslår en konkretisering av FNs helsemål for 2030. 

I tillegg fikk Biorecognition-gruppen ved leder Aurora Martinez (IBM) prisen for beste forskningsgruppe. Gruppen har over lang tid studert forholdet mellom molekylstrukturer og funksjon for å forstå helse og sykdom. Gruppens arbeid har nylig resultert i et nytt bioteknologiselskap, Pluvia, som vil bidra til utviklingen av ny terapi for sjeldne metabolske sykdommer.

Salwa Suliman (IKO) fikk prisen for beste ph.d.-arbeid i 2015 for avhandlingen «Bioactive copolymer scaffolds for bone tissue engineering. Efficacy and host response». Prodekan Rødahl viste blant annet til at bedømmelseskomiteen for avhandlingen mente at hennes arbeid var av "outstanding quality from a scientific point of view", og at det var tydelig at kandidaten selv hadde lagt mye arbeid ned i både planlegging og utførelse av eksperimentene. 

Studieprisene

Studieprisene ble delt ut av visedekan Inge Fristad. Programutvalg for ernæring, ved Jutta Dierkes, fikk internasjonaliseringsprisen for sitt arbeid med å tilrettelegge ikke bare for at MOFs studenter skal reise ut, men også for å kunne ta imot innreisende studenter ved å tilby emner på engelsk. Dette gir også studenter som ikke reiser ut selv en internasjonal dimensjon ved sine studier. 

Institutt for global helse og samfunnsmedisin fikk studiekvalitetsprisen for tiltaket "Utdanningsprosjekt for lærerne ved IGS". Her har underviserne satt seg selv i studentenes sted, både for å utvikle seg selv og sin egen undervisning, men også for å øke bevisstheten og kunnskapen om studentaktive læringsformer. 

Olav Tenstad fra Institutt for biomedisin fikk undervisningsprisen, blant annet på bakgrunn av at han har fått mange gode evalueringer fra studentene, og også her ble praktiske aktiviteter i læringen og studentaktivitet trukket fram som noe viktig og bra. Tenstad uttrykte, på samme måte som de andre prisvinnerne stor glede og takknemlighet over prisen, og sa at det var særlig inspirerende å få prisen i år, ettersom innføringen av ny studieplan betydde at man ble tvunget til å tenke gjennom opplegget sitt på nytt. 

Gavebok til fakultetet og studentene

Professorene Leiv M Hove, Inge Glambæk og Ole Didrik Lærum har skrevet en ny bok om medisinens historie sett fra Bergen, i anledning UiBs 70-års-jubileum i 2016. Initiativtaker Leiv M Hove overrakte et rykende ferskt eksemplar av boken til dekan Nina Langeland, og krydret overrekkelsen med anekdoter fra medisinstudiets oppstart i Bergen, blant annet om hvordan man i begynnelsen overtok studenter som hadde tatt preklinikken i Oslo, inntil man fikk på plass sin egen prekliniske utdannelse også i Bergen.