Hjem
Enhet for læring

Andre kurs og tilbud

Enhet for læring tilbyr emner til studenter, Phd-kandidater og vitenskapelig ansatte. Det settes også opp kortere kurs og workshops, i tillegg til seminarrekken Pedagogisk påfyll.

Hovedinnhold

Våren 2021:

Workshops i pedagogiske mapper 

Pedagogisk påfyll - seminarrekke