Hjem
Enhet for læring

Kurs i Bergen

Enhet for læring tilbyr emner til studenter, Phd-kandidater og vitenskapelig ansatte. Det settes også opp kortere kurs og workshops, i tillegg til seminarrekken Pedagogisk påfyll.