Hjem
Enhet for læring
Enhet for læring

Impulser fra Canada – fokus på forskningsbaserte pedagogiske prinsipper

Tre forskere fra UiBs Medical Education Research Group deltok i september på International Conference on Faculty Development in the Health Professions i Ottawa. To muntlige forskningsbidrag og en poster med utspring fra forskningsmiljøet ved UiB ble presentert.

Deltakere fra Norge på konferansen International Conference on Faculty Development in the Health Professions
Fra venstre: Thomas Mildestvedt (IGS, UiB), Line Vraalsen Hauger (Helsedirektoratet), Marie Thoresen (Helsedirektoratet), Heidi Stien (Helsedirektoratet), Edvin Schei (IGS og Enhet for læring, UiB), Monika Kvernenes (Enhet for læring, UiB) og Ingvild Skinstad Fossum (Regionalt utdanningssenter, Helse Sør-Øst).
Foto/ill.:
Enhet for læring, UiB

Hovedinnhold

Konferansen ble organsiert av Royal College of Surgeons i Canada og ble arrangert for 5. gang. Forsknings- og praksisfeltet «Faculty development» tilsvarer langt på vei det vi på norsk kaller universitetspedagogikk, men har i tillegg fokus på kompetanseheving av vitenskapelig ansatte i alle deres roller.

På årets konferanse var det stort fokus på implementering av kompetansebasert medisinutdanning, både i grunn- og spesialistutdanning av leger. I tillegg handlet mange av presentasjonene om underviserrollen, lærereidentititet og hvordan man konkret kan bygge pedagogisk kompetanse blant undervisere og klinikere. 

Monika Kvernenes ved Enhet for læring forteller at konferansen var veldig lærerikt for henne og andre som jobber med pedagogisk kompetanseheving mot medisin og helseprofesjonene i Norge:

-Vi får «speilet oss» i andre og ser både at vi gjør mye riktig og bra, og at vi har langt igjen når det gjelder andre ting. Det er for eksempel oppsiktsvekkende å se hvordan systematisk pedagogisk kompetansebygging er en så stor og avgjørende del av revisjonsprosesser i mange land, mens vi i Norge har et lite miljø som driver denne typen virksomhet. Canada, Nederland, USA og til dels Danmark er gode forbilder for oss.

I tillegg understreker Kvernenes at det er interessant å se hvordan andre land behandler grunnutdanningen og spesialistutdanningen av leger mer under ett enn vi gjør i Norge, og de konsekvensene dette får for den pedagogiske opplæringen av underviserne i helseforetak og utdanningsinstitusjoner.

På konferansen deltok UiB med presentasjoner av følgende forskningsprosjekter:

Unwanted variation in quality of clinical supervision of medical students in Norwegian general practice; T. Mildestvedt, E. Schei, UiB (ORAL PRESENTATION)

Can self-selected writing assignments be an effective faculty development strategy?; M. Kvernenes, UiB (POSTER)

The role models of medical education mentors; M. Kvernenes, E. Schei, L. Hokstad, UiB, UiB, NTNU (ORAL PRESENTATION)