Hjem
Enhet for læring

Aktiviteter ved Enhet for læring 2019

Her finner du en oppsummering av Enhet for læring sine viktigste aktiviteter i 2019.

Medarbeidere 

2019 har vært et år i vekst for Enhet for læring. Vi har knyttet til oss tre nye medarbeidere; Julie Solberg Knutsen har vært ansatt 100% i perioden august – desember for å jobbe med prosjektet STUP – Styrket utplassering i praksis. Stian Kreken Almeland (20%) og Lisbeth Rustad (30%) startet i november 2019. De skal jobbe med en 3-årig satsing på fakultetets ansatte i mindre stillingsprosenter slik at disse gis et fullverdig tilbud om utdanningsfaglig kompetansebygging.  

Martha Houen Dahle har fungert som administrativ ressursperson for Enheten.  

I tillegg består Enhet for læring av Monika Kvernenes i 100% stilling (leder), Edvin Schei (50%, nestleder), Harald Wiker (50%) og Hans Flaatten (30%). 

 

Undervisning 

 • MEDDID601 (5 stp), vår 2019 (Emneansvar: Monika Kvernenes). (Hans Flaatten, Edvin Schei og Harald Wiker har bidratt) 12 kandidater 

 • PHDPED900 (5 stp), høst 2019 (Emneansvar: MK). (HF, ES og HW har bidratt) 18 kandidater 

 • Heldagsseminar i forskningsveiledning, november 2019 (MK) 

 • 2-dagers workshop i Dar-Es-Salaam i samarbeid med Senter for internasjonal helse, oktober. Faglig ansvarlig: MK. 27 kandidater 

 • Pedagogisk påfyll, 10 seminarer i løpet av året  

 • Seminar om styrking av praksis i profesjonsutdanningene, november (Ansvarlige: MK, ES og JSK). 35 deltakere 

 • Opplæring med STUND, kull 2019, oktober (MK) 

 • Foredrag ved introkurset i MEDOD1, kull 2019 august (MK) 

 

Konsultasjon 

 • Presentasjon ved IGS om meritteringsordning og pedagogiske mapper, mars (MK) 

 • Foredrag ved mentorsamling, profesjonssøylen, april (MK) 

 • Møte med programutvalget i tannpleie, mai (MK) 

 • Foredrag om mentorordninger, IKO, juni. (MK) 

 • Deltagelse i div. møtevirksomhet vedr. etablering av mentorordninger ved fakultetets studieprogrammer, juni (MK) 

 • Møte med 3. og 6. semester om OSCE-eksamen, oktober (ES) 

 

Utviklings- og prosjektarbeid  

 • STUP-prosjektet: Styrket utplassering i praksis hadde oppstart i august (JSK, ES og MK) 

 • Utarbeidet forslag til fakultetets meritteringsordning (MK, ES) 

 • Arbeid med eksamenskommisjon, medisinstudiet (ES) 

 • Internseminar EFL, april + september (alle) 

 • Deltakelse i UiBs sentrale prosjekt «Læringsdesign» ledet av Cecilie Boge, Studieavdelingen UiB (MK) 

 • FREM: Fakultetets ressursgruppe for eksamensavvikling på medisinstudiet. Utarbeiding av felles retningslinjer, regler og prosedyrer for alle eksamener på medisinstudiet (ES) 

 

Annet 

 • Deltatt i vurdering av søkere til meritteringsordning ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, UiB (MK) 

 • Nokut-konferanse, Oslo, januar (MK) 

 • Læringsfestivalen, Trondheim (MK) 

 • Nettverkssamling UH-ped, Ålesund (MK, HW) 

 • Fortløpende utarbeiding av nettsider, inkludert pedagogiske ressurssider for undervisere 

 • MK sitter som styremedlem i Norsk Nettverk for UH-pedagogikk 

 

Forskningsaktiviteter 

 • Etablert forskningsgruppen MEDICAL EDUCATION, 2-dagers kick-off-seminar i februar. Dag 1: nasjonalt forskningsseminar innen medisinsk pedagogikk m/gjester fra University of Utrecht. Dag 2: UiB-seminar inkl. gjester fra Utrecht og Århus Universitet. 

 • Månedlige forskergruppemøter (á 1,5 t.) 

 • Deltatt på AMEE-konferansen i Wien (MK med paper, ES)