Hjem
Enhet for læring
Meritteringsordning

Nå kan du søke status som merittert underviser!

I juni sendte fakultetet ut sin aller første utlysning av status som merittert underviser. Ordningen ble vedtatt av fakultetsstyret i desember 2019, og er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige studiekvalitetsarbeid.

Hovedinnhold

Merittert status skal tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Det medisinske fakultet har basert ordningen sin på eksisterende ordninger ved andre fakultet, som allerede har gjort seg viktige erfaringer på feltet.  

Førsteamanuensis ved fakultetets Enhet for læring, Monika Kvernenes, har vært involvert i utformingen av ordningen ved fakultetet. Hun forteller at meritteringsordningene rundt om i Norge er nokså like, men at UiB har lagt seg på en litt annen linje enn andre i landet: 

-Mange universiteter og høyskoler i Norge har valgt å etablere en felles meritteringsordning for hele organisasjonen. Fordelen med å ha fakultetsvise ordninger ved UiB, er at vi kan tilpasse dem til lokale forhold. Ved MED har vi åpnet for at man kan søke uavhengig av stillingsprosent, siden vi har mange ansatte i små stillinger. Vi ønsker en inkluderende ordning der alle vitenskapelige som er involvert i arbeid med undervisning og veiledning skal kunne søke, sier Kvernenes.  

Tittelen som merittert underviser skal henge høyt, og for å bli merittert må man blant annet vise til en klar kompetanseutvikling over tid, at man har tydelig fokus på studentenes læring og en forskende tilnærming til sin pedagogiske virksomhet. I tillegg må man kunne dokumentere sin formelle utdanningsfaglige kompetanse. Status som merittert underviser tildeles permanent, både når det gjelder status som merittert underviser, og lønnsøkningen som følger med.   

-De meritterte vil ha en type kompetanse som kolleger kan lære mye av, forklarer Monika Kvernenes. – Derfor vil de som meritteres utgjøre et pedagogisk akademi som kan fungere som en ressursgruppe innad ved fakultetet. Når vi identifiserer de som er ekstra gode, gagner det alle, sier hun.  

Også dekan Per Bakke understreker at ordningen ikke bare skal belønne, men også motivere: 

-Dette er et viktig tiltak både for å anerkjenne de som er gjør en betydelig innsats på dette feltet, men like viktig er at det bidrar til å heve kvaliteten og statusen til undervisningen, avslutter han.