Hjem
Enhet for læring
Pedagogiske mapper

Workshop i pedagogiske mapper 25. september 2020

Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse gjøres ofte i form av en pedagogisk mappe. Enhet for læring arrangerer workshop for vitenskapelig ansatte som vil ha hjelp til å komme gang med å lage en pedagogisk mappe.

Skal du søke jobb, forlengelse av et engasjement eller opprykk? Eller kanskje du vurderer å søke om status som merittert underviser? Da trenger du å dokumentere din utdanningsfaglige kompetanse. Dette gjøres ofte i form av en pedagogisk mappe. Enhet for læring arrangerer 25. september 2020 en digital workshop for vitenskapelig ansatte som vil ha hjelp til å komme gang med å lage en pedagogisk mappe. Workshopen foregår i zoom fra klokken 09.15-12.00.

Deltagelse innebærer ca. 2 timers forberedende obligatorisk arbeid. Alle som deltar i workshopen tilbys individuell veiledning på sin mappe i etterkant av kurset.

Workshopen har begrenset antall plasser. Ta kontakt med martha.dahle@uib.no dersom du ikke får meldt deg på, og vil settes på venteliste. Gi også beskjed dersom du er påmeldt men allikevel ikke kan delta.