Hjem
Enhet for læring
Nyhet

Pedagogisk påfyll våren 2021

Seminarrekke i regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Enhet for læring ved fakultetet arrangerer hvert semester en rekke seminarer/workshops som er åpne for alle våre ansatte.

Seminarene vil foregå digitalt, nærmere info om plattform og pålogging vil bli sendt ut til de påmeldte. 

Påmelding finner du her.

 

TidTemaInnleder
26. Januar kl. 15-16

Hvordan skape interaksjon og samhandling i Zoom? 

Eivind Valestrand

23. Februar kl. 15-16 

To runder med digital hjemmeeksamen – hva har vi lært? Harald Wiker, Inge Fristad, Lone Holst

18. Mars kl. 15-16 

Lyd og/eller bilde: om podkast som digital undervisningsressurs Læringslaben 

21. April kl. 15-16 

Nervøs, spent eller glad? Om underviseres følelsesliv 

Monika Kvernenes (Enhet for læring) 

27. Mai kl. 15-16 

Kan det å forberede studenter før praksis styrke praksis?  

Edvin Schei, Julie Solberg Knutsen