Hjem
Enhet for læring
Konferanse

Lokal utdanningskonferanse i regi av Det medisinske fakultet UiB 30. - 31. august 2021

Den årlige AMEE-konferansen blir, i år som i fjor, heldigital – An International Association For Medical Education - AMEE - og Det medisinske fakultet ønsker å invitere til en parallell Bergensbasert samling 30. og 31. august.

konferanse
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Målgruppe på fakultetet: undervisere på profesjonsstudiene, emne- og programansvarlige, studie- og programkoordinatorer. I tillegg 2 studenter fra hvert av fagutvalgene på profesjonsstudiene.

Deltakelse på samlingen vil for ansatte være tellende som del av utdanningsfaglig basiskompetanse, tilsvarende 1 studiepoeng.

På samlingen blir tema og streamede innlegg fra AMEE en grunnstamme i programmet, kombinert med flere lokale innlegg og aktuelle drøftinger. Tema vil blant annet være vurderingsformer, mentoring, studieplanrevisjoner og læring & undervisning under pandemien.

Enhet for læring ved fakultetet vil fasilitere det faglige programmet på samlingen. 

 
Samlingen finner sted i Bergen sentrum (Scandic Ørnen) fra mandag 30. august kl. 10.15 og hele dagen tirsdag 31. august. Det legges opp til et deltakeraktivt program med gode diskusjoner, felles bespisning og sosiale aktiviteter mandag ettermiddag/kveld.

Det er en begrensning på 50 deltakere (herav 10 studenter), så meld dere på så snart som mulig for å sikre en plass: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10454165%22  
Frist for påmelding: 2. august 2021.

For videre planlegging og avvikling av samlingen tar vi forbehold for smittesituasjonen i samfunnet.

 

Med hilsen fra arrangementskomiteen
v/ Enhet for læring og Studieseksjonen MED-UiB