Hjem
Enhet for læring
Emner og kurs

Aktiviteter ved Enhet for læring våren 2023

Enhet for læring tilbyr flere kurs og emner våren 2023. Les mer om det enkelte tilbud ved å følge lenkene.

Hovedinnhold

MEDDID601: Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk. Emne på fem studiepoeng som strekker seg fra mars til juni. 
Kursdatoer: 
Fredag 17.mars fra 09:15 til 16:00
Torsdag 13.april fra 09:15 til 13:00
Torsdag 20.april fra 09:15 til 13:00
En av følgende dager: 
Fredag 9.juni fra 09:15 til 13:00
Tirsdag 13.juni fra 09:15 til 13:00
Onsdag 14.juni fra 09:15 til 13:00

MEDPVEIL602: Kurs i praksisveiledning. Dette kurset omhandler hvordan vi legger grunnlaget for god veiledning i praksis, og skal bidra til å fylle verktøykassen for praksisveiledere. Temaer som gjennomgås er kommunikasjon som forutsetning for veiledning, supervisjon og veiledning; refleksjon i individuell veiledning og veiledning i grupper, vurdering av kandidaters skikkethet og praksisfeltet som læringsarena. Kurset består av to samlinger, egenstudie og arbeidskrav i løpet av våren 2023.
 
Kursdatoer: 
Mandag 20. februar fra 09:15 til 15:00
Fredag 21. april fra 09:15 til 13:00

Pedagogisk påfyll: Seminarrekke for alle ansatte.

Journal Club - medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning, fortsettelse fra høstsemesteret.

MEDTBL601 Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring: Dette er et todelt kurs som består av en e-læringsdel og en praktisk del. Hvis man ønsker å dokumentere gjennomføringen i form av studiepoeng, gir kurset 2 studiepoeng som kan benyttes for pedagogisk basiskompetanse.
E-læringsdelen er åpen for alle: https://mitt.uib.no/enroll/7J9AGT
Påmeldingsskjema for studiepoenggivende del: Påmelding til MEDTBL601 - 2 sp kurs (uib.no)