Hjem
Kjernefasilitet for metabolomikk

Prosjekter

Hovedinnhold

  • Siden åpningen av kjernefasiliteten har forskningsinnsatsen i stor grad vært rettet mot å etablere robuste metoder som kan brukes i større studier.
  • Østrogener bestemmes i mer enn 2 000 serumprøver fra en populasjonsbasert multinasjonal studie (Menopause and respiratory health: the role of sex hormones, lifestyle factors and hormone therapy).
  • Kortisol og kortison er analysert i spytt, urin og serum fra friske og pasienter med primær binyrebarksvikt som får substitusjonsbehandling med kortisol peroralt eller subkutant med pumpe.
  • Lave konsentrasjoner av steroidhormoner og -metabolitter i vevsvæske har vært målt i flere hundre prøver uthentet ved mikrodialyse.
  • Konsentrasjoner av endogene substanser (kortikosteron) og medikamenter (metylprednisolon) har vært bestemt i vevsprøver ved standardaddisjon.
  • Flere mindre prosjekter som involverer andre medikamenter er gjennomført eller pågår

                -Aminoglykosider: stabilitetsstudier av flere substanser.

                -Kvantistering av multiple tamoksifenmetabolitter i brystmelk og serum.

  • Vitamin D: kvantitativ profilering av 8 metabolitter i serum.