Hjem
Kjernefasilitet for metabolomikk

Henvendelser

Hovedinnhold

Nødvendige opplysninger

  1. Hvilke substanser ønsker man å måle?
  2. Hvilken type prøvemateriale skal analyseres?
  3. Tilgjengelig prøvevolum.
  4. Hvor mange prøver/prosjekter kan være aktuelle og hva er tidsrammen?

Nyttig informasjon ved etablering av nye metoder

  1. Substansens fysikalsk-kjemiske egenskaper, evt. strukturell heterogenitet og kjemisk stabilitet.
  2. Utfordringer knyttet til prøveopparbeidelse og kromatografi.
  3. Eventuelle tidligere metoder, særlig MS-baserte.

Kontaktadresse: Steinar.Hustad@k2.uib.no