Hjem
Kjernefasilitet for metabolomikk

Vilkår for bruk

Hovedinnhold

  • Alle publikasjoner som inkluderer data som er generert av Kjernefasiliteten må referere til denne.
  • Bruk av plattformen er til kostpris, dvs. at bruker dekker prosjektets utgifter minus grunnfinansiering fra Universitet og Helseforetak.