Hjem
Kjernefasilitet for metabolomikk

Metoder

Neste
Figur 1. Endogene konsentrasjoner av kvinnelige kjønnshormoner hos 51 år gammel kvinne.
Figur 1. Endogene konsentrasjoner av kvinnelige kjønnshormoner hos 51 år gammel kvinne.
1/2
Figur 2. Glukokortikoider, glukokortikoid-metabolitter og androgener.
Figur 2. Glukokortikoider, glukokortikoid-metabolitter og androgener.
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Laboratoriet har utviklet en sensitiv metode for kvantitering av østrogener og relaterte substanser i 300 µL serum (1). Kromatogrammet (Figur 1) viser endogene konsentrasjoner av kvinnelige kjønnshormoner fra en kvinne i overgangsalderen. Andre østrogener (østriol, 17α-østradiol og etinyløstradiol), androgener (testosteron, epitestosteron, androstendion, DHEA-S og 17α-OH-progesteron) er inkludert i metoden.

Østrogener er viktige for etablering av voksen kvinnelige fenotype og er involvert i utviklingen av brystkreft og flere andre sykdommer hos kvinner. Progesteron er nødvendig for etablering og vedlikeholdelse av svangerskap, og konsentrasjonene er økt i lutealfase og hos gravide.

Metoder for presis kvantitering av endogene glukokortikoider, glukokortikoidmetabolitter og androgener i serum, urin og spytt er etablert (2). Vanligvis medgår 100 µL prøvemateriale til analysene. Kromatogrammene (Figur 2) viser glukokortikoider og glukokortikoid-metabolitter (panel A) og androgener og andre steroider (panel B) målt i 100µl urin. Endogene konsentrasjoner (nmol/L) er bestemt for ukonjugerte former av kortison (150), kortisol (350), tetrahydrokortisol (105), tetrahydrokortison (420), testosteron (1), androstendion (6), 17α-hydroksyprogesteron (3) og progesteron (1).

Glukokortikoider påvirker uttrykket av et stort antall gener, og er viktige for energimetabolisme, inflammasjon og immunitet. Syntetiske glukokortikoider er viktige for  behandlingen av en rekke sykdommer med inflammatorisk komponent. Androgener spiller en nøkkelrolle for kjønnsdifferensieringen i fosterlivet og for utvikling av voksen mannlig fenotype, og er involvert i utviklingen av prostatakreft o.a. sykdommer hos menn.

Ytterligere metoderelevant informasjon finnes under prosjekter og mer om metoder.

 

1. Triebner K, Bifulco E, Real F, Hustad S. A sensitive method for estrogen profiling in human serum by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. 16th European Congress of Endocrinology 2014, Wrocław, Poland. Endocrine Abstracts (2014) 35 P 647.

2. Methlie P, Hustad S, Kellmann R, Almås B, Moter-Erichsen M, Husebye ES, Løvås K. Multisteroid LC-MS/MS assay for glucocorticoids and androgens, and its application in Addison’s disease. Endocr Connect 2013;2:125-36.