Hjem

Norsk medborgerpanel

Offisiell åpning av Medborgerlaben

Velkommen til offisiell åpning av Medborgerlaben ved Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), Universitetet i Bergen.

Medborgerlaben er en sentral del av Universitetet i Bergens storsatsing på infrastruktur: The Digital Social Science Core facility (DIGSSCORE). DIGSSCORE bruker mulighetene digitaliseringen av samfunnet gir i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Samtidig skal DIGSSCORE bidra til næringsrelevant kompetansebygging i krysningsfeltet mellom samfunnsfag og digitale ferdigheter. DIGSSCORE er finansiert av Bergens Forskningsstiftelse.

 

Program for åpningen

14.30: Mingling og forfriskninger
 

15.00: Åpning ved rektor Dag Rune Olsen

Presentasjon av «The Digital Social Science Core Facility» og Medborgerlaben
v/ forskningsleder Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen

 

Prosjektpresentasjon

The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe
v/ postdoktor Yvette Peters, Universitetet i Bergen

 

Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies?
v/ postdoktor Sveinung Arnesen, Universitetet i Bergen

 

Imagining and experiencing the ‘refugee crisis’.
v/ postdoktor Susanne Bygnes, Universitetet i Bergen

 

Senter for klima- og energiomstilling (CET)
v/ seniorforsker Endre Tvinnereim, Uni Research Rokkansenteret

 

Avslutning

Dekan for SV-fakultetet, Knut Helland

Leder Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole

Instituttleder Institutt for sammenliknende politikk, Gunnar Grendstad

 

Posterpresentasjon ved postdoktor Erik Knudsen, Universitetet i Bergen

 

Velkommen onsdag 30. november!