Hjem
Norsk medborgerpanel

Finansiering av Norsk medborgerpanel

Norsk medborgerpanel er en del av DIGSSCORE, som fikk en betydelig støtte fra Trond Mohn Stiftelse i 2016. Nå blir medborgerpanelet og DIGSSCORE videreført av finansiering fra Universitetet i Bergen, og de ulike prosjektene som stiller spørsmål i panelet.

Hovedinnhold

Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) er en infrastruktur ved Universitetet i Bergen, og har ansvar for Norsk medborgerpanel.

DIGSSCORE mottok en betydelig 5-årig bevilgning fra Trond Mohn Stiftelse og Universitetet i Bergen i januar 2016, og ble da den største satsingen på digital infrastruktur for samfunnsvitenskap ved et norsk universitet. Fra 2021 ble støtten til DIGSSCORE og Norsk medborgerpanel videreført av Universitetet i Bergen.

DIGSSCORE bruker mulighetene digitaliseringen av samfunnet gir, i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Samtidig skal DIGSSCORE bidra til næringsrelevant kompetansebygging i krysningsfeltet mellom samfunnsfag og digitale ferdigheter. Norsk medborgerpanel er en viktig del av dette, sammen med den fysiske fasiliteten Medborgerlaben ved DIGSSCORE i Rosenbergsgaten 35 i Bergen.