Hjem
Norsk medborgerpanel

Støtte fra Bergen forskningsstiftelse

Norsk medborgerpanel er en del av DIGSSCORE, som har fått en betydelig støtte fra Bergen forskningsstiftelse.

Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) er en infrastruktur basert på Universitetet i Bergen, og har ansvar for Norsk medborgerpanel.

DIGSSCORE mottok en betydelig 5-årig bevilgning fra Bergen forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen i januar 2016, og er nå den største satsingen på digital infrastruktur for samfunnsvitenskap ved et norsk universitet. DIGSSCORE bruker mulighetene digitaliseringen av samfunnet gir, i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Samtidig skal DIGSSCORE bidra til næringsrelevant kompetansebygging i krysningsfeltet mellom samfunnsfag og digitale ferdigheter. Norsk medborgerpanel er en viktig del av dette, sammen med den fysiske fasiliteten Medborgerlaben ved DIGSSCORE i Rosenbergsgaten 35 i Bergen.