Hjem
Norsk medborgerpanel

Rapporter med bidrag fra Norsk medborgerpanel

På denne sider finner du rapporter fra Norsk medborgerpanel, eller rapporter som har brukt data fra Norsk medborgerpanel. Data fra panelet er blant annet blitt brukt i to NOU-er (Norges offentlige utredninger).

Hovedinnhold

Ervik, Rune og Tord Skogedal Lindén (2017). Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo. Rapport 2017:8. http://hdl.handle.net/11250/2475847 

European Perceptions of Climate Change (EPCC) (2017): Topline findings of a survey conducted in four European countries in 2016. Koordinator: Cardiff University. Authors: Nick Pidgeon, Wouter Poortinga, Katharina Steentjes, Adam Corner, Claire Mays, Marc Poumadère, Endre Tvinnereim, Gisela Böhm, Annika Arnold, Michael Ruddat, Dirk Scheer og Marco Sonnenberger. http://orca.cf.ac.uk/98660/

Fladmoe, Audun, Synne Sætrang, Ivar Eimhjellen, Kari Steen-Johnsen, og Bernard Enjolras (2016). “Nordmenns Bidrag I Flyktningsituasjonen 2015/2016”. Kulturdepartementet.

Fladmoe, Audun og Bjarte Folkestad (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. http://hdl.handle.net/11250/2474331

Folkestad, Bjarte, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Per Selle (2015). Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo.

Folkestad, Bjarte, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Per Selle (2015). Frivillig innsats i Noreg 1998-2014: Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Senter på forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo. http://hdl.handle.net/11250/2445372 

Folkestad, Bjarte, Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Per Selle (2015). Frivillig innsats i Noreg 1998-2014: Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? Senter på forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Bergen/Oslo. Rapport 2015:4.

Ivarsflaten, Elisabeth og John Roaldset i samarbeid med Sveinung Arnesen, Cornelius Cappelen og Berit Rokne (2014). "Holdninger til prioritering i helsesektoren: Resultater fra Norsk medborgerpanel." Universitetet i Bergen: Medborgerpanelrapport 1.

Kraglund, Karin Oline og Bernard Enjolras (eds.) (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutsningsrapport for Senter på forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. http://hdl.handle.net/11250/2465257

Johannesson, Mikael P. (2015). "Kjernemodulen til Norsk Medborgerpanel: Tilstandsrapport etter fire runder." Universitetet i Bergen: Medborgerpanelrapport 2.

Lannoo, Elisabeth og Eilif Ursin Reed (2016). Virksomme klimabudskap. Rapport for Naturvernforbundet. Cicero, Senter for klimaforskning. CICERO Rapport: 2016:01.

Nadim, Marjan, Audun Fladmoe, og Bernard Enjolras (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer. Metodiske muligheter og utfordringer. 2018:1, 1st ed. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning. http://hdl.handle.net/11250/2478635 

NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne. Kulturdepartementet, 2017.(Refererer forskere knyttet til NMP: Iversen, Magnus Hoem og Knudsen, Erik (2017))

NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet, 2014.

Saglie, Joe og Signe Bock Seegard (red.) (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning, rapport 2017:08. http://hdl.handle.net/11250/2466543

Wollebæk D, S. Sætrang og A. Fladmoe. (2015). Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. http://hdl.handle.net/11250/2442819