Hjem
Norsk medborgerpanel

Medborgernotat

Noen resultat fra Norsk medborgerpanel skriver vi Medborgernotat om, for å formidle, og for å utdype mediesaker. Disse finner du her.

Hovedinnhold

Trender fra 2013 til 2023

Se medborgernotater om utviklingen de siste ti årene på www.uib.no/medborgertrender.

Metode - hva ligger bak våre data?

Metodenotatene gir utdypende informasjon om ulike data fra Norsk medborgerpanel, samt litt om metodene vi bruker for å oppnå gode surveyspørsmål.

Pretesting av surveyspørsmålBrukeropplevelser av spørreundersøkelser. Lærdommer fra brukertesting av KODEM light. Oktober 2023, Sina Storelv, Vemund Vestre og Silje Løseth.

Koding av "hjertesaker". Ei innføring i koding av politiske hjartesaker i Norsk medborgerpanel. Vår 2021, Ingrid Kvåle Faleide og Soran Hajo Dahl. (Trykk her for PDF) 

BTs sympatibarometerEn innføring i datagrunnlaget til BTs sympatibarometer. August 2021, Soran Hajo Dahl.

Spørsmålsframing. Spørsmålsformulering klimaskepsis. Mars 2021, Inger Elise Kolvik Valøy. 

Lokalvalget 2023

Stortingsvalget 2021

I forkant av Stortingsvalget 2021 hadde vi, i likhet med før Stortingsvalget i 2017, et samarbeid med Bergens Tidende. Her skriver de litt om oss, og her utdyper vi noe av dataene som ble brukt i deres saker: 

Geografiske, politiske forskjellar før stortingsvalet 2021. August 2021, Marta Rekdal Eidheim. 

En innføring i datagrunnlaget til BTs sympatibarometer. August 2021, Soran Hajo Dahl.  

Systemstøtte under koronapandemien i Norge. August 2021, Soran Hajo Dahl.  

Yngre vs. eldre før Stortingsvalet 2021. Juni 2021, Ingrid Kvåle Faleide.

Stortingsvalget 2017

I forbindelse med Stortingsvalget 2017 ble det skrevet en del Medborgernotat for å utdype medierelevante saker med utgangspunkt i data fra Norsk medborgerpanel. Les mer om samarbeidet med Bergens Tidende i 2017.

13: Stortingsval 2017 - Veljarvandring. Januar 2018, Marta Rekdal Eidheim.

12: Med KrF i sentrum - ei analyse av partisympatiane til KrF-veljarar og sympatisørar. Oktober 2018, Marta Rekdal Eidheim.

11. Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser. Våren 2017, Annika Rødeseike.

10. Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull. August 2017, Annika Rødeseike.

9. Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025. August 2017, Annika Rødeseike.

8. Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017. August 2017, Annika Rødeseike.

7. Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen. August 2017, Marta Rekdal Eidheim.

6. Holdninger til innvandring 2013-2017. August 2017, Runa Falck Langaas.

5. Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017. Juni 2017, Marta Rekdal Eidheim.

4. Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet? August 2017, Lina Hamre.

3. Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017. August 2017, Annika Rødeseike.

2. Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017. Juni 2017, Marta Rekdal Eidheim.

1. Samarbeidspartia i norsk politikk - Kor godt likar veljarane dei andre partia?. Juni 2017, Marta Rekdal Eidheim.