Hjem

Norsk medborgerpanel

Medborgernotat

Medborgernotat er skrevet for å utdype saker som kommer i BT i forkant av valget i 2017, da vi har et samarbeid med BT for å formidle resultat og funn fra Norsk medborgerpanel. For å vite mer om sakene enn det du finner i BT, kan du lese her. Medborgernotatene er basert på resultat samlet inn av Norsk medborgerpanel fra 2013 til 2017.

"Samarbeidspartia i norsk politikk - Kor godt likar veljarane dei andre partia?" Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 1: Samarbeidspartia i norsk politikk - kor godt likar veljarane dei andre partia?

 

"Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017." Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 2: Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017.

 

"Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr. 3: Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.

 

"Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?" Hamre, Lina.

Medborgernotat nr.4: Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?

 

"Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 5: Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017.

 

"Holdninger til innvandring 2013-2017." Langaas, Runa Falck.

Medborgernotat nr. 6: Holdninger til innvandring 2013-2017.

 

"Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen." Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 7: Ei oversikt over spørsmåla i "Meningsfelle-testen".

 

"Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017." Rødeseike, Annika. 

Medborgernotat nr. 8:  Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.

 

"Holdninger til den fremtidige bilparken i 2015." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr.9: Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.

 

"Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull, våren 2016." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr. 10: Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull, våren 2016.

 

"Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr.11: Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017.