Hjem
Norsk medborgerpanel

Medborgernotat og bloggposter

I forbindelse med Stortingsvalget 2017 ble det skrevet en del Medborgernotat for å utdype medierelevante saker med utgangspunkt i data fra Norsk medborgerpanel. I tillegg er det blitt skrevet en del bloggposter som bruker data fra Norsk medborgerpanel. Dette er tekster som kan være lettere tilgjengelig enn akademiske publikasjoner.

Medborgernotat

"Med KrF i sentrum - ei analyse av partisympatiane til KrF-veljarar og sympatisørar". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr 12: Med KrF i sentrum - ei analyse av partisympatiane til KrF-veljarar og sympatisørar

 

"Stortingsval 2017 - Veljarvandring". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr 13: Stortingsval 2017 - Veljarvandring

 

"Samarbeidspartia i norsk politikk - Kor godt likar veljarane dei andre partia?" Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 1: Samarbeidspartia i norsk politikk - kor godt likar veljarane dei andre partia?

 

"Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017." Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 2: Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017.

 

"Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr. 3: Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.

 

"Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?" Hamre, Lina.

Medborgernotat nr.4: Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?

 

"Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 5: Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017.

 

"Holdninger til innvandring 2013-2017." Langaas, Runa Falck.

Medborgernotat nr. 6: Holdninger til innvandring 2013-2017.

 

"Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen." Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 7: Ei oversikt over spørsmåla i "Meningsfelle-testen".

 

"Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017." Rødeseike, Annika. 

Medborgernotat nr. 8:  Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.

 

"Holdninger til den fremtidige bilparken i 2015." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr.9: Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.

 

"Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull, våren 2016." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr. 10: Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull, våren 2016.

 

"Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr.11: Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017.

 

 

Bloggposter

Arnesen, Sveinung (2019). Bør folkeavstemninger følges? Vox Publica. https://voxpublica.no/2019/02/bor-folkeavstemninger-folges/

Arnesen, Sveinung (2019). How turnout, majority size, and outcome affect whether citizens think the result of an EU referendum should be implemented. Europp blogg, LSE. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/02/27/how-turnout-majority-size-and-outcome-affect-whether-citizens-think-the-result-of-an-eu-referendum-should-be-implemented/

Eidheim, Marta og Anne Lise Fimreite (2019). Periferi som holdning. Saktuelt. https://saktuelt.com/2019/09/03/periferi-som-holdning/

Fumarola, Andrea (2019). Prospective vs retrospective voting. Reflections from Two Norwegian Surveys. Saktuelt. https://saktuelt.com/2019/10/08/prospective-vs-retrospective-voting-reflections-from-two-norwegian-surveys/

Arnesen, Sveinung (2018). Problemet med meningsmålinger: Kan de selv påvirke opinionen? Vox publica. https://voxpublica.no/2018/01/problemet-med-meningsmalinger-kan-de-selv-pavirke-opinionen/

Arnesen, Sveinung (2018). The problem of feedback loops: Do opinion polls reinforce popular views? Europp blogg, LSE. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/01/05/the-problem-of-feedback-loops-do-opinion-polls-reinforce-popular-views/

Arnesen, Sveinung, Anne Lise Fimreite og Jacob Aars (2018). Demokratisk legitimitet. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/10/demokratisk-legitimitet/

Carlsen, Benedicte (2018). Kan informasjon om flokkimmunitet sikre flokkimmunitet? Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/05/kan-informasjon-om-flokkimmunitet-sikre-flokkimmunitet/

Christensen, Dag Arne og Jacob Aars (2018). Terror og toleranse. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/01/terror-og-toleranse/

Knudsen, Erik (2018). Polariseringen er personlig: Vi misliker velgerne til partier vi er uenige med. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/08/polariseringen-er-personlig-vi-misliker-velgerne-til-partier-vi-er-uenig-med/

Knudsen, Erik, Magnus Hoem Iversen and Silje Nygaard (2018). Dette betyr "tillit til mediene" for folk. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/03/dette-betyr-tillit-til-mediene-for-folk/

Strømland, Eirik Andre (2018). Stabil vilje til å samarbeide med fremmede. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/01/stabil-vilje-til-samarbeid-med-fremmede/

Arnesen, Sveinung (2017). Ingen selvforsterkende effektt fra meningsmålinger. Saktuelt. https://saktuelt.com/2017/09/06/ingen-selvforsterkende-effekt-fra-meningsmalinger/

Fløttum, Kjersti (2017). Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på. Saktuelt. https://saktuelt.com/2017/10/03/feriereiser-med-fly-gir-vi-ikke-slipp-pa/

Serdarevic, Nina (2016). Ekskludering: En sosial og økonomisk kostnad. Vox Publicahttps://voxpublica.no/2016/03/ekskludering-en-sosial-og-okonomisk-kostnad/

Arnesen, Sveinung (2015). 1 av 3 usikre på partivalg. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/08/1-av-3-usikre-paa-partivalg/

Arnesen, Sveinung (2015). KrFs velgere i drift. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/05/krfs-velgere-i-drift/

Arnesen, Sveinung (2015). Ligger Miljøpartiet De Grønne i sentrum eller til venstre? Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/03/ligger-miljopartiet-de-gronne-i-sentrum-eller-til-venstre/

Bjånesøy Lise og Lars Erik Berntzen (2015). Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/06/demokratiske-rettigheter-og-diskriminering-funn-fra-tre-survey-eksperimenter/

Iversen, Magnus Hoem og Erik Knudsen (2015). Trues journalistenes troverdighet? Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/08/trues-journalistenes-troverdighet/

Johannesson, Mikael Poul (2015). Holdninger til oppholdstilatelse: Asylbarn versus asylsøker. Vox Publicahttps://voxpublica.no/2015/03/holdninger-til-oppholdstillatelse-asylbarn-versus-asylsoker/

Johannesson, Mikael Poul (2015). Regjeringsslitasje. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/02/den-uunngaaelige-regjeringsslitasjen/

Arnesen, Sveinung (2014). 70 prosent svarte på andre runde av Medborgerpanelet. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/04/70-prosent-svart-pa-andre-runde-av-medborgerpanelet/

Arnesen, Sveinung (2014). Helseminister Høie mottok utredning om helseprioritering. Vox Publica.https://voxpublica.no/2014/11/helseminister-hoie-mottok-utredning-om-helseprioritering/

Arnesen, Sveinung (2014). Nordmenn vil ikke være foregangsland i klimapolitikk. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/10/nordmenn-vil-ikke-vaere-foregangsland-i-klimapolitikk/

Arnesen, Sveinung (2014). Sleppefest for første runde av Medborgerpanelet. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/01/sleppefest-for-forste-runde-av-medborgerpanelet/

Arnesen, Sveinung (2014). Undersøkelse testes på elever i videregående skole. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/09/undersokelse-testes-pa-elever-i-videregaende-skole/

Arnesen, Sveinung (2013). 5000 har svart på første runde. Vox Publica. https://voxpublica.no/2013/11/3000-har-svart-pa-forste-runde/

Arnesen, Sveinung (2013). Hva er Norsk medborgerpanel? Vox Publica.https://voxpublica.no/2013/10/hva-er-norsk-medborgerpanel/