Hjem
Norsk medborgerpanel

Medborgernotat

Medborgernotat er skrevet for å utdype medierelevante saker med utgangspunkt i data fra Norsk medborgerpanel. Dette startet i forkant av Stortingsvalget 2017, da Norsk medborgerpanel hadde et samarbeid med Bergens Tidende.

Innhold

2018

"Med KrF i sentrum - ei analyse av partisympatiane til KrF-veljarar og sympatisørar". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr 12: Med KrF i sentrum - ei analyse av partisympatiane til KrF-veljarar og sympatisørar

 

"Stortingsval 2017 - Veljarvandring". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr 13: Stortingsval 2017 - Veljarvandring

 

2017

"Samarbeidspartia i norsk politikk - Kor godt likar veljarane dei andre partia?" Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 1: Samarbeidspartia i norsk politikk - kor godt likar veljarane dei andre partia?

 

"Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017." Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 2: Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017.

 

"Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr. 3: Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.

 

"Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?" Hamre, Lina.

Medborgernotat nr.4: Kva kjenneteiknar meiningane til dei nye veljarane til Senterpartiet?

 

"Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017". Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 5: Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017.

 

"Holdninger til innvandring 2013-2017." Langaas, Runa Falck.

Medborgernotat nr. 6: Holdninger til innvandring 2013-2017.

 

"Ei oversikt over spørsmåla i Meningsfelle-testen." Eidheim, Marta Rekdal.

Medborgernotat nr. 7: Ei oversikt over spørsmåla i "Meningsfelle-testen".

 

"Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017." Rødeseike, Annika. 

Medborgernotat nr. 8:  Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.

 

"Holdninger til den fremtidige bilparken i 2015." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr.9: Holdninger til den fremtidige bilparken i 2025.

 

"Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull, våren 2016." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr. 10: Holdninger til at oljefondet trekkes ut av kull, våren 2016.

 

"Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017." Rødeseike, Annika.

Medborgernotat nr.11: Holdninger til økonomisk vekst vs. miljøinteresser, våren 2017.