Hjem
Norsk medborgerpanel
Masterstipend

Medborgerstipendet

Skal du skrive masteroppgave? Er du faglig nysgjerrig, ambisiøs og har gode karakterer i studiet så langt? Les her om du ønsker å bruke data fra Norsk medborgerpanel eller andre panel ved DIGSSCORE og få masterstipend. Det er mulig å søke med alle tema som bruker data fra DIGSSCORE, og i 2023 har vi i tillegg to ekstra stipend for "bærekraftig arealforvaltning".

lab
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

DIGSSCORE og CeSAM utlyser stipender til masterstudenter, på 25 000,-. DIGSSCORE utlyser 1-2 stipender for studenter som vil bruke data fra DIGSSCORE. CeSAM utlyser to stipender på temaet "bærekraftig arealforvaltning", for disse to er det en fordel, men ikke et krav, å bruke data fra DIGSSCORE/KODEM. Mer om stipendene og dataene under.

Søk innen 7. juni for å ha mulighet til å samle inn data høst 2023. Godkjente søknader vil kunne stille spørsmål i Norsk medborgerpanel. For noen kan det også være mulig med spørsmål i Norsk forvaltningspanel eller Norsk representantpanel.

Du kan også søke på stipendet selv om du ikke samler inn egne data, det er fullt mulig å bruke data som allerede er samlet inn ved DIGSSCORE. Det finnes veldig mye å skrive om der. Kodebøker fra tidligere datainnsamlinger finner du her. I tillegg til Norsk medborgerpanel har vi data fra Norsk representantpanel, og Norsk forvaltningspanel, som også kan brukes til masteroppgaver, eller du kan gjennomføre et eksperiment i Medborgerlaben.

Utlysning bærekraftig arealforvaltning

Vil du skrive masteroppgave om bærekraftig arealforvaltning? CeSAM utlyser to masterstipender på denne tematikken. 
Forskning tilsier at både klimaendringene og tapet av naturverdier må møtes med gjennomgående endringer i politikk, næringsliv og samfunn. Mens energisystemet ligger i kjernen av klimapolitikken, er det spesielt arealforvaltningen som truer naturmangfold og naturgoder. De to politikkområdene har mange målkonflikter - intakt natur er nødvendig for å møte og bøte på klimaendringene, men fornybarsamfunnet krever areal og ressurser. Konfliktene avhenger også av skala - problemet er globalt, mens mange av prosessene og avgjørelsene som er årsak til tapet av natur skjer lokalt. 

Selv om stadig flere blir kjent med klimaendringene og tapet av naturverdier, er arealplanprosesser ofte preget av interessemotsetninger der hensyn til natur settes opp mot næringsutvikling og annen samfunnsutvikling. En bedre forståelse av hvordan vi forvalter areal og naturmangfold er derfor viktig for å oppfylle Norges miljømål. 

Kandidatene utarbeider sin egen prosjektide og kan velge sin egen tilnærming til prosjektet, men det vil telle positivt i søknaden om kandidaten bruker den nasjonale infrastrukturen KODEM (Koordinerte onlinepanel for forsking på demokrati og styresett), som er del av DIGSSCORE og inkluderer et forvaltningspanel, et medborgerpanel og et politikerpanel. KODEM gjør det mulig for forskere å stille de samme spørsmålene i disse tre gruppene samtidig. Dette kan også suppleres med både kvalitative og kvantitative data på kommunenivå. Det vil også være åpning for å se utenfor Norges grenser. 

Masterstipendet er tilknyttet Centre for Sustainable Area Management (CeSAM) ved Universitetet i Bergen. Det vil også være mulig å knytte seg til fagmiljøet ved Senter for klima og energiomstilling (CET), og til Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE) for de som bruker data fra KODEM.

Masterstipendet er på kr. 25.000 og er et personlig og skattefritt stipend. Ved oppstart av masteroppgaven utbetales 20.000 kr., mens det resterende beløpet utbetales ved bevis på bestått masteroppgave. 

Hva skal søknaden inneholde?

 • Kortfattet søknadsbrev som beskriver motivasjonen for å søke DIGSSCORE sitt masterstipend. Brevet skal inneholde navn, adresse, telefon, e-post, tidspunkt for oppstart og planlagt innlevering og veileders navn.
 • En kort foreløpig prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
 • Karakterutskrifter fra universitet/høgskole

Utlysning medborgerstipend

Studenter kan søke om stipendet når tema og foreløpig veileder er avklart, og må søke før arbeidet med masteroppgaven er i gang. Masterstudenter ved alle institutter ved UiB kan søke. Oppgaven må bruke data fra DIGSSCORE. Du kan samle inn nye, originale, spørsmål, eller bruke data som allerede er samlet inn.

DIGSSCORE er en infrastruktur for avansert samfunnsvitenskapelig datainnsamling og tverrfaglig forskning ved Universitetet i Bergen. Fasiliteten brukes blant annet til å gjennomføre labeksperimenter, samt nyskapende spørreundersøkelser i Norsk medborgerpanel (NMP). NMP samler inn data med vekt på følgende tematikker:

 • Klima, miljø og "wicked issues"
 • Politisk adferd, demokrati og kommunikasjon
 • Mangfold, ekstremisme og menneskerettigheter
 • Territorielt demokrati og reform

Vi er interessert i prosjekter som vil benytte data fra Norsk medborgerpanel, Norsk forvaltningspanel, Norsk repreesntantpanel eller Medborgerlaben.

DIGSSCORE masterstipend er på kr. 25.000 og er et personlig og skattefritt stipend. Ved oppstart av masteroppgaven utbetales 20.000 kr., mens det resterende beløpet utbetales ved bevis på bestått masteroppgave. De som blir tildelt masterstipendet blir invitert til deltakelse i et spennende og dyktig tverrfaglig og internasjonalt fagmiljø og forskningsnettverk med base i 2. etasje i Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgate 35.

Vi søker deg som:

 • Skal levere masteroppgave minst et helt semester og maks tre semestre fra søknadstidspunktet.
 • Er faglig nysgjerrig, ambisiøs og har gode karakterer i studiet så langt
 • Ønsker å bli veiledet av en fagperson som har erfaring fra Norsk medborgerpanel eller Medborgerlaben.
 • Kan dokumentere nødvendig metodekunnskap
 • Liker å samarbeide

Hva skal søknaden inneholde?

 • Kortfattet søknadsbrev som beskriver motivasjonen for å søke DIGSSCORE sitt masterstipend. Brevet skal inneholde navn, adresse, telefon, e-post, tidspunkt for oppstart og planlagt innlevering og veileders navn.
 • En kort foreløpig prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
 • Karakterutskrifter fra universitet/høgskole
   

 

 

 

 • Grunnet ulike sykluser for masterskriving er det løpende søknadsfrist til masterstipendet, så det er også mulig å søke senere enn 31. mai. Men for innlevering av masteroppgaver vår 2024 vil høst 2023 være det absolutt beste tidspunktet for datainnsamling.
 • Om du ikke får tilslag på Medborgerstipendet, eller ikke får søkt i tide, så er det fremdeles mulig å bruke data fra DIGSSCORE. Ta kontakt med oss om du er interessert i dette, eller du kan finne data på Sikt sine nettsider.