Hjem
Norsk medborgerpanel
Medborgerpanelet:

Bloggposter

Det er blitt skrevet en del bloggposter som bruker data fra Norsk medborgerpanel. Dette er tekster som kan være lettere tilgjengelig enn akademiske publikasjoner.

Hovedinnhold

Gregersen, Thea (2020). Tillit til mediedekning om klima. Vox Publica. https://voxpublica.no/2020/09/tillit-til-mediedekning-om-klima/ 

Arnesen, Sveinung (2019). Bør folkeavstemninger følges? Vox Publica. https://voxpublica.no/2019/02/bor-folkeavstemninger-folges/

Arnesen, Sveinung (2019). How turnout, majority size, and outcome affect whether citizens think the result of an EU referendum should be implemented. Europp blogg, LSE. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2019/02/27/how-turnout-majority-size-and-outcome-affect-whether-citizens-think-the-result-of-an-eu-referendum-should-be-implemented/

Eidheim, Marta og Anne Lise Fimreite (2019). Periferi som holdning. Saktuelt. https://saktuelt.com/2019/09/03/periferi-som-holdning/

Fumarola, Andrea (2019). Prospective vs retrospective voting. Reflections from Two Norwegian Surveys. Saktuelt. https://saktuelt.com/2019/10/08/prospective-vs-retrospective-voting-reflections-from-two-norwegian-surveys/

Arnesen, Sveinung (2018). Problemet med meningsmålinger: Kan de selv påvirke opinionen? Vox publica. https://voxpublica.no/2018/01/problemet-med-meningsmalinger-kan-de-selv-pavirke-opinionen/

Arnesen, Sveinung (2018). The problem of feedback loops: Do opinion polls reinforce popular views? Europp blogg, LSE. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/01/05/the-problem-of-feedback-loops-do-opinion-polls-reinforce-popular-views/

Arnesen, Sveinung, Anne Lise Fimreite og Jacob Aars (2018). Demokratisk legitimitet. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/10/demokratisk-legitimitet/

Carlsen, Benedicte (2018). Kan informasjon om flokkimmunitet sikre flokkimmunitet? Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/05/kan-informasjon-om-flokkimmunitet-sikre-flokkimmunitet/

Christensen, Dag Arne og Jacob Aars (2018). Terror og toleranse. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/01/terror-og-toleranse/

Knudsen, Erik (2018). Polariseringen er personlig: Vi misliker velgerne til partier vi er uenige med. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/08/polariseringen-er-personlig-vi-misliker-velgerne-til-partier-vi-er-uenig-med/

Knudsen, Erik, Magnus Hoem Iversen and Silje Nygaard (2018). Dette betyr "tillit til mediene" for folk. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/03/dette-betyr-tillit-til-mediene-for-folk/

Strømland, Eirik Andre (2018). Stabil vilje til å samarbeide med fremmede. Vox Publica. https://voxpublica.no/2018/01/stabil-vilje-til-samarbeid-med-fremmede/

Arnesen, Sveinung (2017). Ingen selvforsterkende effektt fra meningsmålinger. Saktuelt. https://saktuelt.com/2017/09/06/ingen-selvforsterkende-effekt-fra-meningsmalinger/

Fløttum, Kjersti (2017). Feriereiser med fly gir vi ikke slipp på. Saktuelt. https://saktuelt.com/2017/10/03/feriereiser-med-fly-gir-vi-ikke-slipp-pa/

Serdarevic, Nina (2016). Ekskludering: En sosial og økonomisk kostnad. Vox Publicahttps://voxpublica.no/2016/03/ekskludering-en-sosial-og-okonomisk-kostnad/

Arnesen, Sveinung (2015). 1 av 3 usikre på partivalg. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/08/1-av-3-usikre-paa-partivalg/

Arnesen, Sveinung (2015). KrFs velgere i drift. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/05/krfs-velgere-i-drift/

Arnesen, Sveinung (2015). Ligger Miljøpartiet De Grønne i sentrum eller til venstre? Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/03/ligger-miljopartiet-de-gronne-i-sentrum-eller-til-venstre/

Bjånesøy Lise og Lars Erik Berntzen (2015). Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/06/demokratiske-rettigheter-og-diskriminering-funn-fra-tre-survey-eksperimenter/

Iversen, Magnus Hoem og Erik Knudsen (2015). Trues journalistenes troverdighet? Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/08/trues-journalistenes-troverdighet/

Johannesson, Mikael Poul (2015). Holdninger til oppholdstilatelse: Asylbarn versus asylsøker. Vox Publicahttps://voxpublica.no/2015/03/holdninger-til-oppholdstillatelse-asylbarn-versus-asylsoker/

Johannesson, Mikael Poul (2015). Regjeringsslitasje. Vox Publica. https://voxpublica.no/2015/02/den-uunngaaelige-regjeringsslitasjen/

Arnesen, Sveinung (2014). 70 prosent svarte på andre runde av Medborgerpanelet. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/04/70-prosent-svart-pa-andre-runde-av-medborgerpanelet/

Arnesen, Sveinung (2014). Helseminister Høie mottok utredning om helseprioritering. Vox Publica.https://voxpublica.no/2014/11/helseminister-hoie-mottok-utredning-om-helseprioritering/

Arnesen, Sveinung (2014). Nordmenn vil ikke være foregangsland i klimapolitikk. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/10/nordmenn-vil-ikke-vaere-foregangsland-i-klimapolitikk/

Arnesen, Sveinung (2014). Sleppefest for første runde av Medborgerpanelet. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/01/sleppefest-for-forste-runde-av-medborgerpanelet/

Arnesen, Sveinung (2014). Undersøkelse testes på elever i videregående skole. Vox Publica. https://voxpublica.no/2014/09/undersokelse-testes-pa-elever-i-videregaende-skole/

Arnesen, Sveinung (2013). 5000 har svart på første runde. Vox Publica. https://voxpublica.no/2013/11/3000-har-svart-pa-forste-runde/

Arnesen, Sveinung (2013). Hva er Norsk medborgerpanel? Vox Publica.https://voxpublica.no/2013/10/hva-er-norsk-medborgerpanel/