Hjem
Norsk medborgerpanel
Kronikk

Det er forskjell på folkeavstemninger

I en kronikk i Kommunal Rapport skriver Sveinung Arnesen at det ikke er overraskende at noen politikere gikk imot flertallets ønske om en oppløsning av Innlandet fylkeskommune etter folkeavstemningen som nylig ble holdt.

8 grønne spillebrikker og 7 røde spillebrikker
Foto/ill.:
Colourbox.com/PetraD

Hovedinnhold

I kjølevannet av folkeavstemningen om videreføringen av Innlandet fylkeskommune deltok Sveinung Arnesen som en stemme i debatten ved å skrive en kronikk i Kommunal Rapport. Arnesen er forsker ved NORCE og førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB. Han har forsket på folkeavstemningers legitimitet, og har brukt data fra Norsk medborgerpanel i sine studier. Det er blant annet resultatene fra disse studiene han baserer argumentasjonen i kronikken sin på.

I kronikken skriver han at det ikke er overraskende at noen politikere går imot flertallets ønske om å oppløse storfylket Innlandet. Det er den lave valgdeltagelsen og det jevne utfallet ved folkeavstemningen han legger til grunn for dette utsagnet. - Kort fortalt er det større usikkerhet om folkeavstemningen faktisk gjenspeiler folkeviljen når valgdetakelsen er lav og flertallet er knapt, skriver kronikkforfatteren.

Du kan lese kronikken her.

Studien Sveinung Arnesen har gjennomført i samarbeid med Troy Saghaug Broderstad, Mikael Poul Johannesson og Jonas Linde kan du lese her.