Hjem
Norsk medborgerpanel
I media

Hva føler nordmenn rundt klimaendringene?

Dagsavisen skriver om funn fra Norsk medborgerpanel om hva nordmenn føler rundt klimaendringene. Disse funnene har vist at tristhet er den vanligste følelsen, men generelt føler vi lite rundt klimaendringene.

Mann i regn ser bekymret opp mot himmelen
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Gjennom spørreundersøkelsen Norsk medborgerpanel har forsker Thea Gregersen undersøkt hvor sterkt nordmenn føler håp, frykt, tristhet, sinne og skyld når de tenker på klimaendringer. Gregersen er forsker ved NORCE og medlem av forskingsgruppen for klima og miljø i Norsk medborgerpanel. Hennes funn fra sommeren 2022 viser at tristhet er følelsen vi opplever sterkest, mens færrest opplever sinne og skyld. Likevel er det bare 28% av nordmenn som opplever tristhet “sterkt” eller “svært sterkt”.

Til Dagsavisen forteller Gregersen at følelsene våre kan si noe om hvordan vi oppfatter klimaendringene. Tristhet kan tyde på at vi opplever klimaendringer som tap av noe vi bryr oss om, mens mangelen på sinne og skyld kan tyde på at vi er generelt lite opptatt av hvem som er skyld i disse klimaendringene. Det at vi opplever lite følelser rundt klimaendringene kan tyde på at vi opplever dem som fjerne. Resten av artikkelen kan leses her.

Funnene ble først omtalt i Energi og Klima.